Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

16. März 2016

Hans Eibauer im Gespräch mit dem tschechischen Premierminister

Dicht gedrängt war das zweitägige Besuchsprogramm des Premierministers Bohuslav Sobotka bei seinem zweitägigen Besuch in der letzten Woche in München. Neben Gesprächen mit Ministerpräsident Horst Seehofer und einer Rede im Bayerischen Landtag informierte sich der tschechische Regierungschef im Tschechischen Zentrum über die Vorbereitungen zur bayerisch-tschechischen Landesausstellung Karl IV. 2016 / 2017 in Prag und Nürnberg. Hierzu war Hans Eibauer, Leiter des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee, als Gesprächtspartner eingeladen.
Die Landesausstellung wird am 14. Mai 2016, dem 700. Geburtstag von Kaiser Karl IV., in Prag eröffnet und bis 25. September in der Wallenstein-Reithalle gezeigt. Vom 20. Oktober 2016 bis 5. März 2017 wird sie im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg präsentiert. Die Federführung liegt für den bayerischen Teil beim Haus der Bayerischen Geschichte (HdBG). Das HdBG hat begleitend zur Landesausstellung ein Begleitprogramm initiiert und dem CeBB bereits im letzten Jahr den Koordinierungsauftrag erteilt.

Seit Herbst letzten Jahres laufen die Begleitprogrammveranstaltungen im CeBB zusammen. Die Resonanz überstieg alle Erwartungen. Von ursprünglich etwa hundert erwarteten Beiträgen stieg die Zahl inzwischen auf knapp vierhundert. 300 hat das CeBB bereits seit Mitte Februar zweisprachig auf bbkult.net und auf einer eigenen Begleitprogramm-Webseite veröffentlicht. Jetzt bereitet das CeBB zusammen mit dem HdBG eine Programmbroschüre in hoher Auflage vor, die ab Mai eine gedruckte Übersicht über das Begleitprogramm gibt.

Hans Eibauer informierte Premier Sobotka über die große Bandbreite der Veranstaltungen, eine Reihe davon wird von bayerischen und tschechischen Partnern gemeinsam veranstaltet. Der tschechische Regierungschef freute sich, dass es auf bayerischer Seite so große Resonanz auf Karl IV. gibt, der als Deutscher Kaiser und Böhmischer König die Goldene Straße schuf, neben Prag auch in der Reichsstadt Nürnberg residierte und u.a. der Stadt Schönsee im 14. Jahrhundert das Recht verlieh, Märkte in den Stadtmauern abzuhalten.

Die Stadt Schönsee beteiligt sich am Begleitprogramm mit einem bayerisch-böhmischen Kunsthandwerkermarkt am 22. Mai rund um das Rathaus, bei dem an die Marktrechtsverleihung in einer gespielten Szene erinnert wird. Das CeBB bietet im Begleitprogramm drei Kulturtouren auf den Spuren Karl IV. an. Die erste geht am Samstag, 9. April zu den berühmten Karlsburgen Karlstein (Karlštejn) und Pürglitz (Křivoklát). Bei der zweiten am 7. Mai sind Karlsbad und Loket das Ziel und am Wochenende vom 11. und 12. Juni steht Prag mit dem Besuch der Landesausstellung auf dem Programm.

16. březen 2016

Hans Eibauer v rozhovoru s českým předsedou vlády

Program dvoudenní návštěvy českého předsedy vlády Bohuslava Sobotky minulý týden v Mnichově byl nabitý. Vedle rozhovorů s ministerských předsedou Horstem Seehoferem a pronesené řeči v Bavorském zemském sněmu se předseda české vlády informoval v Českém centru o přípravách Bavorsko-české zemské výstavy Karel IV. 2016 / 2017 v Praze a Norimberku. K této příležitosti byl přizván jako jeden z partnerů rozhovorů Hans Eibauer, ředitel Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee.
Zemská výstava bude zahájena 14. května 2016, v den 700. výročí narození císaře Karla IV., v Praze a bude otevřena až do 25. září ve Valdštejnské jízdárně. Od 20. října 2016 do 5. března 2017 bude otevřena v Germánském národním muzeu v Norimberku. Za bavorskou část zodpovídá Dům bavorských dějin (HdBG). HdBG inicioval také doprovodný program výstavy a již v loňském roce zadal CeBB zakázku na koordinaci.

Od podzimu minulého roku se v CeBB  sbíhají doprovodné akce programu. Ohlas převýšil všechna očekávání. Z původně očekávané asi stovky příspěvků již počet stoupl na téměř čtyři sta. 300 z nich CeBB již v polovině února zveřejnilo dvojjazyčně na bbkult.net a na vlastních webových stránkách doprovodného programu. Nyní CeBB spolu s HdBG připravuje programovou brožuru ve vysokém nákladu, která od května podá vytištěný přehled o doprovodném programu.

Hans Eibauer informoval premiéra Sobotku o širokém spektru akcí, z nichž řadu pořádají společně bavorští a čeští partneři. Předseda české vlády byl potěšen, že na bavorské straně vyvolává Karel IV. tak velký ohlas, který jako německý císař a český král vytvořil Zlatou cestu, sídlil vedle Prahy také v říšském městě Norimberku a mimo jiné ve 14. století propůjčil městu Schönsee právo konat trhy uvnitř městských zdí.

Město Schönsee se zúčastní doprovodného programu bavorsko-českými trhy uměleckých řemesel 22. května v okolí radnice, a při této příležitosti bude hranou scénkou připomenuto propůjčení tržního práva. CeBB nabídne v doprovodném programu tři zájezdy za kulturou po stopách Karla IV. První se uskuteční v sobotu, 9. dubna, a to na slavné hrady Karlštejn a Křivoklát. Cílem druhého zájezdu 7. května jsou Karlovy Vary a Loket a o víkendu 11. a 12. června bude na programu Praha s návštěvou Zemské výstavy.  
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB