Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

15. April 2016

Deutsche und tschechische Schüler machen sich miteinander auf ‚den Goldenen Weg’

Im Centrum Bavaria Bohemia ist heute ein interessantes Paket angekommen. Die Krötensee-Mittelschule in Sulzbach-Rosenberg hat uns mit einem kreativ entworfenen Brettspiel überrascht, das die Schüler der Klasse 6c anlässlich der Ausstellung zum Geburtstag Kaiser Karls IV. eigenhändig erstellt haben.
Alle Texte, die ein Teil des Spiels sind, haben die Schüler der Partnerschule in Rokycany übersetzt. Das Ergebnis dieser großartigen Zusammenarbeit ist ein komplett zweisprachiges Brettspiel, das in Anlehnung an die Goldene Straße ‚der Goldene Weg’ heißt.

Der Weg startet in Sulzbach-Rosenberg und führt über Vilseck, Parkstein, Waldsassen, Bärnau, Tachov und Pilsen nach Rokycany. Auf dem Weg müssen die Spieler Fragen zum Mittelalter beantworten und verschiedene Aufgaben bewältigen. Sieger ist derjenige, der zuerst das Ziel Rokycany erreicht.

Wir freuen uns schon darauf, wenn Schüler aus Deutschland und Tschechien das Spiel im CeBB spielen und sich miteinander auf den Goldenen Weg machen. Aber schon jetzt haben die erwähnten Schulen einen großen Schritt auf dem Weg zur deutsch-tschechischen Zusammenarbeit und Freundschaft gemacht.

15. duben 2016

Němečtí a čeští žáci se společně vydají na ‚Zlatou cestu‘

Do Centra Bavaria Bohemia nedávno dorazil zajímavý balíček. Základní škola Krötensee v Sulzbachu-Rosenbergu nás překvapila kreativně navrženou deskovou hrou, kterou při příležitosti výstavy k výročí narození císaře Karla IV. vlastnoručně vyrobili žáci 6c.
Všechny texty, které jsou součástí hry, přeložili žáci partnerské školy v Rokycanech. Výsledkem této spolupráce je tedy kompletně dvojjazyčná desková hra, která se jmenuje ‚Zlatá cesta‘ podle slavné Zlaté stezky.  

Cesta začíná v Sulzbachu-Rosenbergu a vede přes Vilseck, Parkstein, Waldsassen, Bärnau, Tachov a Plzeň do Rokycan. Na cestě musí hráči zvládnout otázky týkající se středověku a různé úkoly. Vítězem se stane ten, do první dorazí do cíle – do Rokycan.  

Už se těšíme, až si v CeBB tuto hru zahrají žáci z Německa a Čech a společně se vydají na Zlatou cestu. Už nyní ale zmíněné školy udělaly velký krok na cestě k česko-německé spolupráci a přátelství.

Fotogalerie • Fotogalerie

Das Brettspiel 'Der Goldene Weg' | Desková hra 'Zlatá cesta'
Das Brettspiel 'Der Goldene Weg' | Desková hra 'Zlatá cesta'
Das Brettspiel 'Der Goldene Weg' | Desková hra 'Zlatá cesta'
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,93 MB