Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

13. Mai 2016

Begleitprogramm zur Landesausstellung Karl IV. öffentlich vorgestellt

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz stellten am Freitag, 13. Mai 2016 die Metropolregion Nürnberg, das Haus der Bayerischen Geschichte, die Sudetendeutsche Landsmannschaft und das Centrum Bavaria Bohmemia das Begleitprogramm zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 2016/17 sowie das Programm des Sudentendeutschen Tages (13.-15. Mai 2016) vor.
Mit einer gemeinsamen Landesausstellung würdigen der Freistaat Bayern und die Tschechische Republik das Erbe Kaiser Karls IV. als bedeutenden Europäer seiner Zeit.

Die Ausstellung wird am 700. Kaisergeburtstag (14. Mai 2016) in der Prager Wallenstein-Reithalle eröffnet und wird am 20. Oktober 2016 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg fortgesetzt.

Zum umfangreichen Begleitprogramm mit dem Schwerpunkt entlang der Goldenen Straße zwischen Nürnberg und Prag und weiteren Veranstaltungen in den Regierungsbezirken Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Niederbayern und Oberbayern laden Akteure zu weit über dreihundert Ausstellungen, Festen, Vorträgen, Führungen, Wanderungen, Theatern, Musicals, Kulturtouren und Konzerten ein. 

13. květen 2016

Doprovodný program k zemské výstavě Karel IV. byl veřejně představen

Na společné tiskové konferenci v pátek 13. května 2016 představily Metropolitní region Norimberk, Dům bavorských dějin, Sudetoněmecká národnostní skupina a Centrum Bavaria Bohemia doprovodný program Bavorsko-české zemské výstavy 2016/2017 a taktéž program Sudetoněmeckého dne (13. – 15. květen 2016).  
Společnou zemskou výstavou uctí Svobodný stát Bavorsko a Česká republika odkaz císaře Karla IV. jakožto významného Evropana svého času.  

Výstava bude otevřena v den 700. výročí narození císaře (14. května 2016) v pražské Valdštejnské jízdárně a 20. října 2016 bude pokračovat v Germánském národním muzeu v Norimberku.  

Obsáhlý doprovodný program s těžištěm podél Zlaté stezky mezi Norimberkem a Prahou a další akce ve vládních obvodech Horní Falc, Horní Franky, Střední Franky, Dolní Franky, Dolní Bavorsko a Horní Bavorsko zvou na více než 300 výstav, slavností, přednášek, prohlídek, pěších výletů, divadelních představení, muzikálů, cest za kulturou a koncertů. 
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB