Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

20. Oktober 2016

Ministerpräsident Horst Seehofer eröffnet gemeinsam mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung in Nürnberg

Ministerpräsident Horst Seehofer hat die gemeinsame Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung als weiteren Meilenstein in den guten Beziehungen zwischen Bayern und Tschechien gewürdigt. Bei der Eröffnung zusammen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka in Nürnberg erklärte der Ministerpräsident: „Die erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung ist ein starkes Symbol für die gewachsene Freundschaft zwischen unseren Nachbarländern."
Gemeinsam haben Ministerpräsident Bohuslav Sobotka und ich die Ausstellung im Frühjahr in Prag eröffnet, heute jetzt in Nürnberg. Durch die grenzüberschreitende Landesausstellung bringen wir Bayern und Tschechien noch enger zusammen. Unsere Landesausstellung ist gelebte Völkerverständigung und trägt dazu bei, ein festes Band der Freundschaft zwischen unseren Völkern zu knüpfen“, so Horst Seehofer.

Mit Kaiser Karl IV. würdigt die Ausstellung nach den Worten des Ministerpräsidenten einen großen Brückenbauer zwischen Böhmen und Bayern und hält sein Vermächtnis lebendig: Zusammenarbeit und Miteinander über Landesgrenzen hinweg. Horst Seehofer: „Damit die bayerisch-tschechische Freundschaft auch in Zukunft wächst und gedeiht, wollen wir den Weg der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Wertschätzung gemeinsam weitergehen.“

Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung, die sich Karl IV: widmet, ist das größte Kulturprojekt der Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und Bayern in den letzten Jahren. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, es zu verwirklichen" sagte Bohuslav Sobotka und fügte hinzu: "Ich bin aber nicht so naiv zu denken, dass einhundert Jahre alte Stereotypen eine einzige Ausstellung wegwischt, ... aber ich bin überzeugt, dass sie auf unserem Weg einen bedeutenden Schritt darstellt."

Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Karl IV.“ im Germanischen Nationalmuseum präsentiert den böhmischen König und römisch-deutschen Kaiser Karl IV. (1316 - 1378) und seine Zeit anlässlich seines 700. Geburtstags. Im Mittelpunkt stehen neben der Würdigung der Persönlichkeit und Herrschaftszeit Karls IV. auch seine Bedeutung für die Residenzstädte Prag und Nürnberg und der Blick auf diese böhmisch-deutsche Herrschergestalt aus bayerischer und tschechischer Sicht.

Die Ausstellung wurde von der Nationalgalerie Prag (Národní galerie Praha) und dem Haus der Bayerischen Geschichte in Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen konzipiert. Sie wird von 20. Oktober 2016 bis 5. März 2017 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg gezeigt und war zuvor bereits von Mai bis September 2016 in Prag zu sehen.

Medien:
Bayerischer Rundfunk
Süddeutsche Zeitung

20. říjen 2016

Bavorský ministerský předseda Horst Seehofer spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou otevřeli Česko-bavorskou zemskou výstavu v Norimberku

Bavorský ministerský předseda Horst Seehofer společnou Česko-bavorskou zemskou výstavu ocenil jako další milník v dobrých vztazích mezi Bavorskem a Českou republikou. Při zahájení výstavy spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou v Norimberku zdůraznil: "První Česko-bavorská zemská výstava je silným symbolem pro rostoucí přátelství mezi našimi sousedními zeměmi."
"Společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou jsme na jaře otevřeli výstavu v Praze, dnes v Norimberku. Díky přeshraniční zemské výstavě se Bavorsko a Čechy ještě více sbližují. Naše zemská výstava přispívá k porozumění a k pevnému poutu přátelství mezi našimi národy," řekl Horst Seehofer.

Karla IV. oslavuje výstava dle ministerského předsedy jako velikého stavitele mostů mezi Čechy a Bavorskem a udržuje jeho odkaz naživu: přeshraniční spolupráce a pospolitost. Horst Seehofer: "Aby bavorsko-české přátelství i v budoucnu vzkvétalo, chceme nadále jít cestou spolupráce a vzájemného respektu."

Česko-bavorská zemská výstava, která se věnuje výročí Karla IV., je největším kulturním projektem spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem posledních několika let. Já jsem rád, že se nám ho podařilo realizovat.“ řekl Sobotka a dodal:"
Nejsem naivní, abych věřil, že staleté stereotypy odstraní jedna výstava, ... ale jsem přesvědčen, že představuje na této cestě významný krok." 

Česko-bavorská zemská výstava o Karlu IV. v Germánském národním muzeu v Norimberku prezentuje českého krále a římsko-německého císaře Karla IV (1316 - 1378) a jeho dobu při příležitosti jeho 700. výročí narození. Kromě uznání osobnosti a vlády Karla IV. je v centru pozornosti výstavy také význam pro rezidenční sídla Prahu a Norimberk a pohled na tuto česko-německou vládnoucí postavu z bavorského i českého hlediska.

Výstava byla koncipována ve spolupráci mezi Národní galerií Praha, Domem bavorské historie (Haus der Bayerischen Geschichte) a dalšími institucemi. Od 20. října 2016 do 5. března 2017  je k vidění v Germánském národním muzeu v Norimberku, předtím byla od května do září 2016 v Praze.

Média:
Česká Televize
Český rozhlas
Twitter Bohuslava Sobotky

Fotogalerie • Fotogalerie

Bohuslav Sobotka | Horst Seehofer
 | Bohuslav Sobotka
 | Horst Seehofer
 | Ludvig Spaenle
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,93 MB