Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

05. Dezember 2016

Mehr Kunden aus Tschechien gewinnen

Zum PR- und Marketingkonzept des CeBB für die Kulturregion Bayern – Böhmen 2017 gehört auch, die Region Zwiesel und Bayerisch Eisenstein attraktiver für tschechische Gäste und Kunden zu machen. Der Verein Stadtmarketing Zwiesel e.V. hat am 29.11.16 das Thema aufgegriffen und in einer Informations- und Diskussionsveranstaltung das Thema „Mehr tschechische Kunden in Zwiesel gewinnen“ in den Mittelpunkt gestellt.
Der ursprünglich vorgesehene Referent aus Marktredwitz, einer stark auf tschechische Kundschaft setzenden Großen Kreisstadt mit 17.000 Einwohnern in Oberfranken, konnte wegen eines Sportunfalls kurz vor der Veranstaltung nicht nach Zwiesel kommen. Für ihn sprangen Hans Eibauer und Sebastian Lesňák vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ein. Das CeBB ist verantwortlich für die Umsetzung des Projekts Kulturregion Bayern – Böhmen 2017 in Zwiesel und Bayerisch Eisenstein.

1. Vorsitzender  Bernd Hollmeier eröffnete den Abend und freute sich über die Teilnahme von Kommunalpolitikern, Geschäftsleuten, Tourismusverantwortlichen und aktiven Mitgliedern des Vereins. 1. Bürgermeister Franz Xaver Steininger kam wegen einer Dienstreise etwas später. 

Hans Eibauer stellte in den Mittelpunkt der Präsentation die 2015 von der IHK Regensburg veröffentlichte Studie „Tschechische Kunden – Chancen für Handel und Tourismus“. Viele der gewonnenen Ergebnisse sind auch für das Arberland relevant. Signifikante Umsatzsteigerungen lassen sich nur erreichen, wenn sich die Kunden aus dem Nachbarland willkommen fühlen. Sebastian Lesňák, in Marktredwitz in die Schule gegangen, referierte zu den Maßnahmen, die die Stadt Marktredwitz mit Erfolg einsetzt, um tschechische Kunden zu gewinnen. Sie reichen von großflächigen Werbebannern in Tschechien, der Akzeptanz der gängigen tschechischen Kreditkarten, der Zahlungsmöglichkeit in Kronen bis hin zu Bahnhofsdurchsagen in tschechischer Sprache. 

Nach der Präsentation zeigte die lebendige Diskussion, dass einige Erkenntnisse der Studie und erfolgreiche Beispiele aus anderen Städten in Zwiesel aufgegriffen werden sollten. Bürgermeister Franz Xaver Steininger informierte, dass derzeit die CIMA den Landkreis Regen auch zum tschechischen Marktpotential unter die Lupe nimmt. Neben der Forderung, die Straßenverbindung Klatovy/Klattau zur Grenze zu verbessern, unterstützten Diskussionsbeiträge die Absicht des Stadtmarketingvereins, mehr dafür zu tun, dass sich tschechische Kunden in Zwiesel willkommen fühlen.  

05. prosinec 2016

Získat více zákazníků z Česka

K marketingovému konceptu Centra Bavaria Bohemia (CeBB) pro Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017 patří také zatraktivnění regionů Zwiesel a Bavorská Ruda pro české hosty a zákazníky. Spolek Stadtmarketing Zwiesel e.V. [městský marketing] si dne 29. 11. 2016 vzal toto téma za své a představil jej na informační a diskuzní akci „Získat více českých zákazníků ve Zwieslu“. 
Původní referent z hornofranckého krajského města Marktredwitz, které má 17.000 obyvatel a sází na české zákazníky, se z důvodů sportovního úrazu nemohl akce ve Zwieslu zúčastnit. Zastoupili Hans Eibauer a Sebastian Lesňák z Centra Bavaria Bohemia (CeBB). CeBB je zodpovědné za realizaci projektu Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017 ve Zwieslu a Bavorské Rudě.  

Předseda spolku Bernd Hollmeier zahájil večer a těšil se z účasti komunálních politiků, obchodníků, zodpovědných osob za turismus a aktivních členů spolku. Starosta Zwieslu Franz Xaver Steiniger se kvůli služební cestě připojil o něco později.  

V centru prezentace Hanse Eibauera byla studie „Čeští zákazníci – šance pro obchod a turismus“, kterou zveřejnila Průmyslová a obchodní komora Řezno v roce 2015. Mnoho získaných poznatků je relevantní i pro region Arberland. Značných nárůstů tržeb lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se zákazníci ze sousední země cítí být vítáni. Sebastian Lesňák, který chodil v Marktredwitzu do školy, referoval o opatřeních, které město Marktredwitz úspěšně používá, aby nalákalo české zákazníky. Ta sahají od velkoplošných reklamních billboardů v České republice přes přijímání českých platebních karet, možnost platby v Kč až po hlášení na nádraží v českém jazyce.  

Po prezentaci ukázala živá diskuse, že by některé poznatky studie a úspěšné příklady z jiných měst měly být ve Zwieslu použity. Starosta Franz Xaver Steiniger informoval přítomné, že v současné době německý ústav pro výzkum trhu CIMA pracuje na studii českého tržního potenciálu v okrese Regen. Vedle požadavku na zlepšení silničního spojení z Klatov směrem k hranici podporují diskuzní příspěvky i záměr městského marketingového spolku více se snažit o to, aby se čeští zákazníci ve Zwieslu cítili být vítáni.
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB