Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

20. Januar 2017

CeBB-Bericht im Schönseer Stadtrat

Hans Eibauer, Leiter des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), gab am Dienstag, 17. Januar 2017 im Schönseer Rathaus vor dem Stadtrat einen umfassenden Bericht zu den Tätigkeiten des CeBB und zur Finanzierung des Mehrsäulenmodels.
Am Dienstag Abend füllte sich der Sitzungssaal des Rathauses in Schönsee mit Stadträten, die auf den Bericht des CeBB-Leiters Hans Eibauer warteten.

Punkt 1 der Stadtratsitzung war zugleich ihr Schwerpunkt. In der eine Stunde dauernden Präsentation zeigte Hans Eibauer allen Anwesenden die Geschichte des CeBB, stellte die zu bewältigenden Aufgaben vor und erläuterte die Finanzierungslage. Gerade wegen der Finanzierung stand der Bericht auf der Agenda der Stadtratsitzung. Aus der Präsentation ging eindeutig hervor, dass die Förderbeiträge vom Freistaat, der EU-Fördertöpfen und des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) deutlich um ein Vielfaches über den Zuschüssen der umliegenden Gemeinden und der Stadt Schönsee liegen.

Details der Sitzung siehe Pressespiegel und Downloadbereich.

Pressespiegel:
Erfolgsgeschichte mit Potenzial - DNT vom 19.01.2017

20. leden 2017

Zpráva o činnosti CeBB v Městské radě Schönsee

Hans Eibauer, ředitel Centra Bavaria Bohemia (CeBB), podal v úterý 17. ledna 2017 na radnici města Schönsee před městskou radou rozsáhlou zprávu o činnostech CeBB a o financování prostřednictvím vícepilířového modelu.
V úterý večer se zasedací místnost radnice v Schönsee naplnila radními města, kteří čekali na zprávu ředitele CeBB Hanse Eibauera. 

Bod 1 zasedání městské rady byl zároveň také jejím hlavním bodem. V průběhu hodinové prezentace nastínil Hans Eibauer všem přítomným historii CeBB, představil úkoly ke splnění a vysvětlil situaci v oblasti financování. Právě z důvodu financování byla zpráva na pořadu jednání městské rady. Z prezentace jednoznačně vyšlo najevo, že dotační příspěvky ze strany Svobodné státu Bavorsko, z prostředků EU a Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) leží výrazně mnohonásobně výše než příspěvky ze strany okolních obcí a města Schönsee.

Detaily z jednání - viz Ohlasy v tisku a Ke stažení.

Ohlasy v tisku: 
Erfolgsgeschichte mit Potenzial - DNT ze dne 19.01.2017
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB