Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

06. Februar 2017

Das Lichtfestival BLIK BLIK lässt Pilsen einmal mehr erstrahlen

Der dritte Jahrgang des Pilsener Festivals Blik Blik ist für Freitag, den 17. und Samstag, den 18. März geplant. Es ermöglicht ungewöhnliche Abendspaziergänge durch das historische Zentrum Pilsens sowie bis in das malerische Viertel Roudná. Eine der Installationen wird direkt auf dem Gelände der Pilsener Brauerei zu finden sein. Wenn Sie sich zum Besuch des Festivals entschließen, werden Sie Pilsen auf ungewöhnliche Art, dafür aber in vollen Zügen genießen können.
Die Trasse führt vom Stadtzentrum aus über die Roosevelt-Brücke, die Straße „Pod všemi svatými“ entlang, bis zur Allerheiligen-Kirche in Roudná. Star des Festivals ist der bekannte tschechische Designer Maxim Velčovský, der in Roudná riesige Sonnenblumen-Lampen installiert. Die Grafikdesignerin Zuzana Lednická verwandelt die Straße „Riegrova ulice“ durch originelle Lampions, die sich aus "Black and White"-Ballons zusammensetzen, in einen lebendigen, städtischen Boulevard.

Schöpfer der bereits erwähnten Installation auf dem Gelände der Brauerei ist der Pilsener Bildhauer Benedikt Tolar. Auf dem Innenhof der Brauerei "Pilsner Urquell" zollt er den Pilsener Küfern Respekt. Im Rahmen des Festivals ist auch eine Lichtinstallation am Fluss Mže geplant, wo der deutsche Künstler Jürgen Böhm 30 Zelte aufstellen wird, um an die Migranten auf der ganzen Welt zu erinnern.

Die Besucher erwarten jedoch noch viele weitere Lichtinstallationen und -objekte. Das Festival hat außerdem auch die Kinder nicht vergessen. Die Installation "Demonz" wird zum Spielen und Kaputtmachen gedacht sein. Sorgen sind dabei unbegründet, da es sich in diesem Fall nur um virtuelle Vasen und Fenster handeln wird. Für Kinder wird zudem eine Bastelwerkstatt mit Lichtpostkarten angeboten.

Die Installationen des Festivals werden am Freitag und Samstag jeweils von 18.00 bis 23.00 Uhr kostenlos zugänglich sein. Entlang des Weges können sich die Besucher an Ständen mit Snacks und Etwas zum Aufwärmen versorgen.

06. únor 2017

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň

Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března. Nabídne nevšední večerní procházku historickým centrem Plzně, která bude pokračovat do nedaleké malebné čtvrti Roudná. Jedna z instalací bude umístěna přímo v areálu plzeňského pivovaru. Pokud se rozhodnete festival navštívit, určitě budete moci ochutnat Plzeň netradičně, zato plnými doušky.
Trasa povede z centra města přes Rooseveltův most a ulicí Pod všemi svatými až ke kostelíku Všech svatých na Roudné. Hlavní hvězdou festivalu bude známý český designér Maxim Velčovský, který na Roudné instaluje obrovské lampy „Slunečnice". Grafická designérka Zuzana Lednická změní Riegrovu ulici na živý městský bulvár díky originálním lampionům z balonů Black and White. 

Autorem již zmiňované instalace v areálu pivovaru bude plzeňský sochař Benedikt Tolar. Na nádvoří Prazdroje vzdá poctu plzeňským bednářům. Festival připravuje i světelnou instalaci na řece Mži, kam německý umělec Jürgen Böhm umístí 30 stanů připomínajících migranty celého světa. 

Na návštěvníky čekají ale i další světelné instalace a objekty. Festival myslí také na děti. Jedna z instalací Demonz bude vyzývat k hraní si a rozbíjení. Není se čeho bát, v tomto případě půjde pouze o virtuální vázy a okna. Pro děti bude připravená i tvůrčí dílna se světelnými pohlednicemi.

Festivalové instalace budou přístupné zdarma v pátek a v sobotu od 18:00 do 23:00. Na cestě budou čekat stánky s občerstvením a něčím na zahřátí.

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Foto: Míra Vodička
 | Foto: Míra Vodička
Rendert Time: 0,072 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB