Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kulturtouren • Cesty za kulturou

08. Juni 2017

Sommer-Kulturtour zu den UNESCO Weltkulturerbe-Städten Litomyšl (Litomischl) und Kutná Hora (Kuttenberg)

Ziel der viertägigen Sommerkulturtour (08. bis 11. Juni 2017) ist die Region Ost- und Mittelböhmen mit den zwei UNESCO Welterbestädten Litomyšl (Leitomischl) und Kutná Hora (Kuttenberg). Auf dem Programm steht auch ein Besuch in der Lebkuchenstadt Pardubice (Pardubitz).
1.Tag – Donnerstag, 8. Juni
Anreise über Kunětická Hora (Kunetitzer Berg) mit Besuch der Burg, Mittagessen, Weiterfahrt nach Pardubice, Führung durch die Stadt, Weiterfahrt zum Hotel in Litomyšl (Litomischl)
Erstes Ziel am Anreisetag ist die Burg Kunětická Hora (Kunetitzer Berg), bekannt als Rumburak-Burg mit dem Schatz von Opatovice. Auf dem Besichtigungsprogramm stehen der Burgpalast, die archäologische Ausstellung im Keller, der einzigartige Aussichtsturm und die Kapelle zur Heiligen Katharina. Nach dem Mittagessen im nahe gelegen Restaurant geht es weiter nach Pardubice (Pardubitz) mit Zeit für einen Spaziergang. Pardubice ist vor allem für seine Lebkuchen bekannt. Es ist eine moderne Stadt mit historischem Kern und liegt am Zusammenfluss der Flüsse Labe und Chrudimka. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Grüne Tor mit seinem Turm. Der Weg durch das Tor führt auf den malerischen Pernštýn-Platz mit seinen Bürgerhäusern in vier Baustilen. In Pardubice findet jedes Jahr das berühmte Pferderennen „Velká Pardubická“ (Steeplechase von Pardubice) statt. Abendessen im Hotel.

2.Tag – Freitag, 9. Juni
Schloss und Stadtführung Litomyšl, Svitavy (Zwittau), Mittagessen, Stadtführung, Museum mit der Ausstellung über Oskar Schindler, Polička (Politschka)
Höhepunkt dieser Reise sind die historischen Kostbarkeiten der Stadt Litomyšl (Litomischl), die als eine der schönsten Kleinstädte des Landes gilt. Sehenswert ist das Schloss mit dem Schlosstheater und der Sgraffitofassade, die in das Verzeichnis des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Weitere Stationen sind das Portmoneum - Josef Váchals Museum (Schriftsteller und Mystiker) und der Rote Turm (Červená věž) als bedeutendsten erhaltenen Teil der Stadtmauer. Bei einer Rast in den rekonstruierten Klostergärten mit Statuen von Olbram Zoubek lässt sich darüber sinnieren, welcher tschechische Komponist in der Schlossbrauerei geboren wurde. Der Name des alljährlich stattfindenden Festivals “Smetanas Litomyšl“ erleichtert das Rätseln. Weiterfahrt nach Svitavy (Zwittau) mit Stadtführung nach dem Mittagessen. Svitavys bekanntester Bürger war Oskar Schindler, dem eine ständige Ausstellung im örtlichen Museum gewidmet ist. Der Leiter des Museums führt die Reisegruppe durch die Ausstellung. Weiterfahrt nach Polička (Politschka), dem Geburtsort des Komponisten Bohuslav Martinů. Polička verfügt über eine gut erhaltene Stadtbefestigung; die Pestsäule auf dem Marktplatz gehört zu den schönsten ihrer Art in Tschechien. Abendessen im Hotel.

3.Tag – Samstag, 10. Juni
Wanderung durch das Toulovcovy maštale, Besichtigung des Schlosses Nové Hrady, Litomyšl Galerie im Schlosskeller
Der dritte Tag der Kulturtour beginnt nach dem Frühstück mit einer Wanderung durch das Toulovcovy maštale, einem Gebiet von unterschiedlich geformten Sandsteinfelsen, die ein kompliziertes Labyrinth bilden. Dann steht das Rokokoschloss Nové Hrady auf dem Programm. Dank seiner Schönheit und den gepflegten Vorgärten wird es „tschechisches Versailles“ genannt. Anschließend geht es wieder zurück nach Litomyšl in die Galerie im Schlosskeller. Abendessen im Hotel.

4.Tag – Sonntag, 11. Juni
Kutná Hora (Kuttenberg): Altstadt mit St. Barbara Kirche, Welscher Hof und Beinhaus in Sedlec
Der letzte Tag der Kulturtour führt nach Kutná Hora. Zu Recht trägt das Silberstädtchen Kutná Hora (Kuttenberg) den Beinamen „Schatztruhe des Landes“, denn der Reichtum der Stadt ermöglichte den Aufschwung des böhmischen Königreichs. Die Innenstadt wurde 1995 wegen ihrer historischen Bedeutung und ihrer architektonischen Meisterwerke auf die Weltkulturerbeliste der UNESCO gesetzt. In diesem Städtchen ist in allen Straßen, Häusern und Kirchen der Geist einer langen und bewegten Geschichte lebendig. Das Wahrzeichen von Kutná Hora ist der einzigartige spätgotische Dom der Heiligen Barbara. Der Welsche Hof (Vlašský dvůr) war das wirtschaftliche Zentrum, denn hier befand sich die königliche Münzprägeanstalt. Zudem war er der Herrschersitz. Hier wurden bereits zur Herrschaft Wenzels II. die ersten Böhmischen Groschen geprägt. In den Kellern des Welschen Hofs kann man sowohl das Münz-Museum, als auch das Museum „Odhalení tajemné tváře“ („Museum der Enthüllung des geheimnisvollen Antlitzes“) besuchen und in letzterem Bekanntschaft mit Verbrechern, Hexen, Hexern, Ketzern und Brandstiftern sowie mit Richtern und Henkern machen. Nach einem Stadtrundgang geht es mit dem Bus nach Sedlec in die ehemalige Zisterzienserabtei (Kloster Sedletz). Die Klosterkirche Mariä Himmelfahrt ist eine fünfschiffige Kathedrale – es ist die älteste gotische Kathedrale in Mitteleuropa. Im Jahr 1995 wurde der Komplex von Kirche und benachbartem Konvent in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen. Nach der Besichtigung startet der Bus zur Heimreise.

Leistungen
Alle Kosten inklusive: 3x Übernachtung mit Frühstück im Hotel Zlata Hvězda*** in Litomyšl, Busfahrt im neuen Reisebus, Verpflegung (Mittagessen, Abendessen), alle Eintritte, deutsche Reiseleitung an allen Tagen.

Preis pro Person im DZ: 389,00 Euro – Einzelzimmer-Zuschlag: 45,00 Euro
Nachlass für Mitglieder Bavaria Bohemia e.V.: 20,00 Euro

Ansprechpartnerin und Anmeldung: Susanne Setzer, Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)Telefon: 09674-924879 | Mail: susanne.setzer@cebb.de

Die Anmeldung zur Kulturtour ist verbindlich. Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen
Es wird der Abschluss einer Reiserücktrittversicherung empfohlen.

08. červen 2017

Letní cesta za kulturou do měst světového kulturního dědictví UNESCO Litomyšle a Kutné Hory

Cílem čtyřdenní letní cesty za kulturou (8. až 11. června 2017) je region Východních a Středních Čech s dvěma městy světového kulturního dědictví UNESCO Litomyšl a Kutná Hora. Na programu je také návštěva města perníků Pardubice.
1. den - čtvrtek, 8. června
Příjezd přes Kunětickou Horu s návštěvou hradu, oběd a pokračování v jízdě do Pardubic, provázení městem, pokračování v jízdě do hotelu v Litomyšli.
Prvním cílem v první den cesty je hrad Kunětická Hora, známý jako "Rumburakův" hrad s opatovickým pokladem. Na programu prohlídky jsou hradní palác, archeologická výstava ve sklepení, jedinečná vyhlídková věž a kaple sv. Kateřiny. Po obědě v blízké restauraci se pokračuje dále do Pardubic, kde bude čas na procházku. Pardubice jsou známy především svými perníky. Je to moderní město s historickým jádrem a leží na soutoku řek Labe a Chrudimka. Symbolem města je zelená brána s věží. Cesta přes bránu vede na malebné náměstí Pernštýn s měšťanskými domy ve čtyřech stavebních stylech.
V Pardubicích se konají každý rok slavné dostihy "Velká Pardubická" (Steeplechase von Pardubice). Večeře v hotelu.

2. den - pátek, 9. června
Zámek a provázení městem Litomyšl, Svitavy oběd, provázení městem, muzeum s výstavou o Oskaru Schindlerovi, Polička
Vrcholem této cesty s architektonickými skvosty je město Litomyšl, které platí za jedno z nejhezčích malých měst v zemi. Pozoruhodný je zámek se zámeckým divadlem a sgrafitovou fasádou, který byl zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO. Dalšími zastávkami jsou Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala (spisovatel a mystik) a Červená věž, jako nejvýznamnější zachovaná část městských zdí.  V rekonstruovaných klášterních zahradách se sochami od Olbrama Zoubka lze zapřemýšlet, který český skladatel se narodil v zámeckém pivovaru. Jméno každoročně pořádaného festivalu "Smetanova Litomyšl" usnadňuje tuto hádanku. Následuje další jízda do Svitav s provázením městem po obědě. Nejznámějším občanem Svitav byl Oskar Schindler, kterému je věnována stálá výstava v místním muzeu. Vedoucí muzea provede cestovní skupinu výstavou. Další jízda do Poličky, místa narození Bohuslava Martinů. Polička má dobře zachované opevnění města; Morový sloup na náměstí patří k nejhezčím svého druhu v Česku. Večeře v hotelu.

3. den - sobota, 10. června
Výlet na Toulcovy maštale, návštěva zámku Nové hrady, Litomyšl, galerie v zámeckém sklepení
Třetí den cesty za kulturou začne po snídani pěším výletem přes Toulcovy maštale, oblast rozdílně formovaných vápencových skal, které tvoří komplikovaný labyrint. Poté je na programu rokokový zámek Nové Hrady. Díky jeho kráse a udržovaným zahradám se mu říká "České Versailles". Poté se jde do Litomyšle do galerie v zámeckém sklepení. Večeře v hotelu.

4. den - neděle, 11. června 
Kutná Hora: Staré město s kostelem sv. Barbory, Vlašským dvorem a kostnicí v Sedlci
Poslední den cesty za kulturou vede do Kutné Hory. Stříbrnému městečku Kutná Hora se právem říká "Pokladnice země", neboť bohatství města umožnilo rozmach českého království. Vnitřní město bylo  v roce 1995 kvůli jeho historickému významu a jeho architektonickým mistrovským dílům zapsáno na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. V tomto městečku je ve všech ulicích, domech a kostelech živý duch dlouhé a pohnuté historie. Symbolem Kutné Hory je jedinečná, pozdně gotická katedrála sv. Barbory. Vlašský dvůr byl hospodářským centrem, neboť zde se nacházela královská mincovna. Navíc byl sídlem vládce. Zde byly již za panování Václava II. raženy první české groše. Ve sklepích Vlašského dvora je možné navštívit jak Muzeum mincí, tak také Muzeum „Odhalení tajemné tváře“ v němž si můžete udělat známost se zločinci, s čaroději a bosorkami, kacíři a žháři, jakož i soudci a katy. Po okružní prohlídce města se jede autobusem do Sedlce, do bývalého Cisterciáckého opatství (Klášter Sedlec). Klášterní kostel nanebevzetí Panny Marie je pěti-lodní katedrála - je to nejstarší gotická katedrála ve Střední Evropě. V roce 1995 byl komplex kostela a sousedícího konventu zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce startuje autobus k cestě domů.

Rozsah služeb
Včetně všech nákladů: 3x ubytování se snídaní v Hotelu Zlatá Hvězda*** v Litomyšli, Jízda novým cestovním autobusem, stravování (obědy, večeře), všechny vstupy, německé vedení zájezdu po všechny dny.

Cena na osobu v dvoulůžkovém pokoji: 389,00 Euro - přirážka za jednolůžkový pokoj 45,00 Euro
Sleva pro členy spolku Bavaria Bohemia e.V.: 20,00 Euro

Kontaktní osoba a přihlášky na zájezd:  Susanne Setzer, Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)Telefon: 09674-924879 | Mail: susanne.setzer@cebb.de

Přihláška na kulturní zájezd je závazná.
Minimální počet účastníků: 25 osob.
Doporučuje se uzavřít pojištění pro případ odstoupení od účasti na zájezdu.

Fotogalerie • Fotogalerie

Beinhaus Sedles | Kostnice Sedlec
 | Kutná Hora
 | Nové Hrady
Rendert Time: 0,254 Sek. | Speicherverbrauch: 1,81 MB / 1,95 MB