Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

02. März 2017

Bus und Bahn: Lückenschluss in Haidmühle/Nové Údolí

Die Verwirklichung eines grenzüberschreitenden ÖPNV steht schon lange auf der Forderungsliste der Ilztalbahn-GmbH. Nun wird das Vorhaben in die Tat umgesetzt − die entscheidende Initiative dafür geht allerdings von tschechischer Seite aus.
Überraschungsbesuch in der PNP-Redaktion: Michael Paul, so etwas wie der "Außenminister" der ITB, stellt Pavel Kosmata vor. Bei der Direktion Budweis der Tschechischen Staatsbahn (ČD) ist er für den Personenverkehr verantwortlich. Und er hat interessante Neuigkeiten dabei: Am 5. Mai wird um 12.16 Uhr erstmals ein Express-Zug aus Prag in Nové Údolí (Grenzübergang Haidmühle) eintreffen.

ČD will laut Kosmata den Zugverkehr Richtung Süden massiv ausbauen. Die Hauptlinie wird Prag-Linz sein, zwischen Budweis und Nové Údolí ist ein Nebenzweig vorgesehen. Der Express aus Prag wird nur 4 Stunden und 14 Minuten brauchen, bis er an der deutsch-tschechischen Grenze ist.

Bislang gab es allerdings keine Anbindung vom Bahnhof Nové Údolí an das deutsche ÖPNV-Netz. Die Buslinie Passau-Haidmühle (RBO 6122) endete immer noch in der Ortschaft Haidmühle − die letzten paar hundert Meter bis zur Grenze verkehrte mit Ausnahme des ITB-Anschlussbusses nichts. Doch das wird sich auf Drängen der Tschechen ändern.

Zumal die finanzielle Seite unproblematisch ist: Das Interesse der Tschechen an dieser Verbindung ist nämlich derart groß, dass die ČD sich bereit erklärt hat, sich an den Zusatzkosten zu beteiligen. 

Quelle: Passauer Neue Presse

02. březen 2017

Autobus a železnice: Uzavření mezery ve spojení Haidmühle - Nové údolí

Uskutečnění jednoho přeshraničního spojení lokální veřejné dopravy je již dlouho na listině požadavků společnosti Ilztalbahn-GmbH. Nyní je záměr realizován - rozhodující iniciativa však vychází z české strany.
Překvapivá návštěva v redakci PNP: Michael Paul, něco jako "ministr zahraničí" ITB, představuje Pavla Kosmatu. Na ředitelství českých státních drah (ČD) České Budějovice je zodpovědný za osobní dopravu. A přinesl zajímavé novinky: 5. května přijede ve 12:16 hod. poprvé expresní vlak z Prahy do Nového údolí (hraniční přechod Haidmühle).

ČD chtějí podle Kosmaty výrazně rozšířit železniční dopravu směrem na jih. Hlavní trasa povede z Prahy do Lince, mezi Českými Budějovicemi a Novým Údolím se počítá s vedlejší trasou. Expres z Prahy bude potřebovat jen 4 hodiny a 14 minut, než dorazí na česko-německou hranici.

Doposud ovšem neexistovalo žádné napojení nádraží Nové Údolí na německou síť veřejné lokální dopravy. Autobusová linka Pasov - Haidmühle (RBO 6122) stále ještě končila v městečku Haidmühle - posledních pár set metrů k hranici nejezdilo s výjimkou napojovacího autobusu ITB nic. Ale to se na naléhání Čechů změní.

Zejména když finance nejsou problémem: Zájem Čechů na tomto spojení je natolik velký, že ČD vyjádřily ochotu podílet se na dodatečných nákladech.

Zdroj: Passauer Neue Presse
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB