Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

30. März 2017

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 30.03. bis zum 05.04.2017

In der Woche vom 30.03. bis zum 05.04.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen.
 • Pilsner Region
Das Kino Měšťanská beseda in Pilsen zeigt am Freitag, den 31.03.2017 ab 18:00 Uhr einen Dokumentarfilm aus deutscher Produktion - Ein deutsches Leben -, in dem es um die Sekretärin des nationalsozialistischen Propagandaministers Joseph Goebbels geht. 

Die Ausstellung Diktatur versus Hoffnung mit dem Hauptthema der Verfolgung der römisch-katholischen Kirche in der Tschechoslowakei in den Jahren 1948 – 1989 kann noch bis Montag, den 03.04.2017 in der Jesuitenkirche der Jungfrau Maria und des Heiligen St. Ignaz in Klatovy besichtigt werden.  


 • Karlsbader Region
Bis Sonntag, den 02.04.2017 kann das Schokoladenfestival in Karlsbad besucht werden. Im Rahmen dieses Festivals ist es möglich an Workshops und Degustationen teilzunehmen oder eine Ausstellung über die Geschichte der Schokolade zu besuchen.  

Das Werk von Alexander Sergejewitsch Puschkin: Eugen Onegin wird vom Prager Theater ABC am Montag, den 03.04.2017 ab 19:30 Uhr im Stadttheater Karlsbad aufgeführt. Freunde dieses klassischen Stückes sind herzlich eingeladen. 

 
 • Südböhmische Region
Das Hinaustragen der Morana ist ein Brauch, der aus lange vergangenen heidnischen Zeiten stammt und der in Tschechien fast ausgestorben ist. Beobachten kann man das Treiben am Sonntag, den 02.04.2017 ab 15:00 Uhr auf dem Marktplatz in Budweis.

Die Vernissage der Ausstellung Balletto - Milan Fara findet am Dienstag, den 04.04.2017 ab 17:00 Uhr in der Galerie der Fotografie Spektrum in Blatná statt.  


 • Oberpfalz
Am Sonntag, den 02.04.2017 lädt der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Neusath ab 13:00 Uhr zum Palmbüschelbinden im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen ein. 

Die französische Komödie Zu Ende ist alles erst am Schluss lädt am Dienstag, den 04.04.2017 ab 19:30 Uhr Besucher zum Schmunzeln ins Kino Cham ein.

Das Centrum Bavaria Bohemia veranstaltet den 88. deutsch-tschechischen Stammtisch, am Mittwoch, den 05.04.2017 ab 19:00 Uhr in der Pizzeria La Strada in Schönsee.


 • Oberfranken
Am Sonntag, den 02.04.2017 lautet das Motto im Volkskundlichen Gerätemuseum Arzberg-Bergnersreuth "Auf die Knöpfe fertig los!" beim Kurs Posamentenknopf wickeln mit Sandra-Janine Müller. Beginn ist um 10:00 Uhr.

Am Sonntag, den 02.04.2017 gehen die Kammerkonzerte auf Kloster Banz: Klaviertrio in die sechste Runde. Das Konzert beginnt um 11:00 Uhr im Kloster Banz in Bad Staffelstein. 


 • Niederbayern
Die Musikerinnen Sonja Petersamer und Ilona Koppitz gestalten den Musikalischen Abend - Zitherkonzert am Freitag, den 31.03.2017 ab 19:00 Uhr im Waldgeschichtlichem Museum St. Oswald.

Am Samstag, den 01.04.2017 findet im Waldgeschichtlichen Museum St. Oswald das 2. Literatursymposium mit dem Thema "Große Kulturträger und Dichter des Bayerischen Waldes und des Böhmerwaldes" ab 09:00 Uhr statt.

30. březen 2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 30. 3. do 5. 4. 2017

V týdnu od 30. 3. do 5. 4. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.
 • Plzeňský kraj
Kino Měšťanská beseda v Plzni uvede v pátek 31. 3. 2017 od 18:00 hod. dokumentární film německé produkce o sekretářce nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse - Jeden německý život

Výstavu Diktatura versus naděje, jejímž hlavním tématem je pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948 – 1989, je možné navštívit do pondělí 3. 4. 2017 v Jezuitském kostele Panny Marie a svatého Ignáce v Klatovech.  


 • Karlovarský kraj
Až do neděle 2. 4. 2017 je možné navštívit v Karlových Varech Čokoládový festival v rámci něhož je možné účastnit se mnoha workshopů, degustací či shlédnout výstavu historie čokolády. 

Dílo Alexandra Sergejeviče Puškina: Evžen Oněgin v podání pražského divadla ABC lze navštívit v pondělí 3. 4. 2017 od 19:30 hod. v Městském divadle v Karlových Varech. 


 • Jihočeský region
Vynášení Morany - zvyk, který pochází z pradávných dob pohanských a který v Čechách téměř zanikl bude vzkříšen v neděli 2. 4. 2017 od 15:00 hod. na náměstí v Českých Budějovicích. 

Vernisáž výstavy Balletto - Milan Fara proběhne v úterý 4. 4. 2017 od 17:00 hod. v galerii fotografie Spektrum v Blatné. 
 
 • Horní Falc
V neděli 2. 4. 2017 od 13:00 hod. zvou členky Svazu zahrádkářů z Neusath na vázání velikonočních kytic v Hornofalckém skanzenu Neusath-Perschen

Francouzská komedie Vzpomínky zve v úterý 4. 4. 2017 od 19:30 hod. návštěvníky do kina v Chamu. 

Centrum Bavaria Bohemia zve na 88. česko-německý štamtiš, který se koná ve středu 5. 4. 2017 od 19:00 hod v pizzerii La Strada v Schönsee.


 • Horní Franky
V neděli 2. 4. 2017 bude hlavním mottem v Muzeum lidových řemesel Arzberg-Bergnersreuth výroba knoflíků. Kurzu Navíjení posamentových knoflíků se Sandrou-Janine Müller se lze účastnit od 10:00 hod.

V rámci Komorních koncertů v klášteře Banz se v neděli 2. 4. 2017 uskuteční koncert Klavírního tria. Koncert začíná v 11:00 hod. v klášteře Banz v Bad Staffelsteinu.


 • Dolní Bavorsko
Hudebnice Sonja Petersamer a Ilona Koppitz vystoupí v rámci Hudebního večera a představí svůj citerový koncert v pátek 31. 3. 2017 od 19:00 hod. v Muzeu Historie Lesa St. Oswald. 

2. literární sympozium na téma "Velké kulturní osobnosti a básníci Bavorského lesa a Šumavy" se uskuteční v sobotu 1. 4. 2017 od 09:00 hod. v Muzeu Historie Lesa St. Oswald.

Fotogalerie • Fotogalerie

Zu Ende ist alles erst am Schluss | Vzpomínky | 04.04.17
Auf die Knöpfe fertig los! Kurs „Posamentenknopf wickeln“ mit Sandra-Janine Müller | Dáme se do výroby knoflíků! Kurz "navíjení posamentových knoflíků" se Sandrou-Janine Müller | 02.04.2017
Musikalischer Abend - Zitherkonzert | Hudební večer - citerový koncert | 31.03.2017
Ein deutsches Leben | Jeden německý život | 31.03.2017
2. Literatursymposium | 2. literární sympozium | 01.04.2017
Schokoladenfestival | Čokoládový festival | 02.04.2017
Hinaustragen der Morana | Vynášení Morany | 02.04.2017
Kammerkonzerte auf Kloster Banz: Klaviertrio | Komorní koncerty v klášteře Banz: Klavírní trio | 02.04.2017
Palmbüschelbinden im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen | Vázání velikonočních kytic v Hornofalckém skanzenu Neusath-Perschen | 02.04.2017
Diktatur versus Hoffnung | Diktatura versus naděje | 03.04.2017
Alexander Sergejewitsch Puschkin: Eugen Onegin | Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin | 03.04.2017
Balletto - Milan Fara | 04.04.2017
88. deutsch-tschechischer Stammtisch in Schönsee | 88. česko-německý štamtiš v Schönsee | 05.04.2017
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 1,81 MB / 1,97 MB