Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

12. April 2017

Besuch der 15. Grund- und Hauptschule Pilsen im CeBB

Am Dienstag, 11. April empfing das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 37 Schülerinnen und Schüler der 15. Grund- und Hauptschule Pilsen, die dort einen abwechslunsgreichen Vormittag mit Sprachspielen, Lernaktivitäten und Kurzfilmen in deutscher Sprache erlebten. Das Programm für die Schüler hatten die CeBB-Mitarbeiter Tereza Pechová, Sebastian Lesňák und David Vereš gemeinsam vorbereitet. Begleitet wurden die Schüler von ihren beiden Deutschlehrerinnen Miroslava Mašková und Aneta Alterová.
Nach ihrer Ankunft erhielten die Schüler eine kurze Führung durch das Haus, in der sie einige interessante Fakten aus dessen Zeit als Brauerei erfuhren, sie besahen sich alle Räume und lernten die tagtäglichen Abläufe im Zentrum sowie seine Hauptziele kennen.

Auf besonders lebhaftes Interesse stießen die zweisprachigen Aufschriften, die das gesamte Treppenhaus in der Gebäudemitte zieren. Einige Wörter und Phrasen aus diesem „großen Wörterbuch“ konnten die Schüler auch direkt im anschließenden Sprach- und Bildungsprogramm anwenden.   

Eine Schülergruppe erhielt von den Lehrern vorbereitete kreative Arbeitsblätter mit Fragen zum Gebäude und zu den Hauptaufgaben des CeBB. Ein Teil der Fragen behandelte auch die aktuelle Ausstellung Das grüne Dach Europas, die Besuchern im Erdgeschoss des Gebäudes zugänglich ist.

Für die andere Schülergruppe war dreierlei Sprach-Animation vorbereitet, die dazu dienen sollte, den Wortschatz der Schüler zu erweitern und sie dazu zu motivieren, die deutsche Sprache aktiv anzuwenden. Zuerst befragten sich die Schüler gegenseitig in kleinen Gruppen und antworteten auf einfache Fragen über sich selbst, die Familie oder über ihre Hobbies. Danach stellten sie Geschichten voller Germanismen zusammen und als Abschluss spielten sie Domino mit Wörtern über das Wetter.

Nach einer kurzen Pause zur ausgiebigen Stärkung folgte die Vorführung des animierten Märchens Rotkäppchen in deutscher Sprache und mit deutschen Untertiteln. Der Tag wurde mit einem kurzen Video des WDR "Elefant und Hase löffeln Erbsensuppe" abgeschlossen.


Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ist überzeugt, dass den Schülern aus Pilsen das Programm gefiel, dass ihre Deutschkenntnisse vertieft wurden und dass viele Informationen von der bayerischen Grenzseite übermittelt werden konnten. 

Der Dank richtet sich an die Schüler und die Lehrkräfte für die hervorragende Atmosphäre. In einem Jahr heißt es wieder "Ahoj".

12. duben 2017

Návštěva žáků z 15. Základní školy v Plzni v CeBB

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) přivítalo v úterý 11. dubna 37 žákyň a žáků z 15. Základní školy v Plzni, kteří zde strávili příjemné dopoledne plné jazykových her, vzdělávacích aktivit a krátkých filmů v německém jazyce. Program pro tyto žáky společně připravili pracovníci CeBBu Tereza Pechová, Sebastian Lesňák a David Vereš. Žáky doprovázely dvě učitelky německého jazyka, Miroslava Mašková a Aneta Alterová.
Po příjezdu do Schönsee si žáci prohlédli celé Centrum Bavaria Bohemia a dozvěděli se zajímavosti o historii budovy i současném využití a fungování tohoto přeshraničního centra a projektech, které CeBB organizuje.

Největší zvědavost vzbudily dvojjazyčné nápisy lemující celé schodiště, které prochází středem budovy. Některá slovíčka a fráze z tohoto „velkého slovníku“ měli žáci příležitost použít hned během následujícího jazykově-vzdělávacího programu.

Jedna skupina žáků obdržela od lektorů připravené pracovní listy plné otázek týkajících se budovy CeBB a jeho hlavních činností.  Část úkolů byla také věnována aktuální fotografické výstavě Zelená střecha Evropy, kterou mohou všichni návštěvníci zhlédnout v přízemí budovy.

Pro druhou skupinu žáků již byly připraveny tři jazykové animace, jejichž cílem bylo prostřednictvím hry rozšířit slovní zásobu žáků a povzbudit je aktivnímu používání němčiny. Nejprve se žáci ve skupinkách navzájem ptali a odpovídali na jednoduché otázky o sobě, své rodině či zájmech. Poté vytvářeli příběhy plné germanismů a nakonec si zahráli domino se slovíčky o počasí.

Po krátké přestávce se obě skupiny vyměnily. Nakonec následovalo promítání pohádky o Červené Karkulce v německém jazyce s titulky a celé dopoledne bylo ukončeno vtipným krátkým videem stanice WDR "Slůně a zajíček dlabají hrachovou polévku".

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) je přesvědčený, že se žákům z Plzně program líbil, rozšířil jejich německé znalosti a obohatil je o mnoho informací z bavorské strany hranice.

Poděkování patří žákům a vyučujícím za skvělou atmosféru. Za rok opět ahoj.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,071 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,93 MB