Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

19. April 2017

Künstler für Offene Ateliers gesucht

Am 23. und 24. September 2017 wird in Pilsen die Kunstaktion Offene Ateliers veranstaltet. Es werden noch bayerische Künstler gesucht, die sich an dieser öffentlichen Aktion beteiligen möchten.
Im letzten Jahr nahmen 50 ausstellende Künstler in über 30 Stationen teil. Mehr als 2.000 Besucher wurden aktiv in das Geschehen eingebunden.

Die Organisatoren möchten Besucher dazu animieren, den Künstlern beim Schaffen zuzuschauen oder selbst Hand anzulegen, verschiedene Techniken auszuprobieren und eigene Kunstwerke zu kreieren. 

Künstler erhalten die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen, sie live vor den Augen der Besucher oder sogar mit den Beuschern zusammen schaffen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei Interesse wenden Sie sich an das Centrum Bavaria Bohemia.

19. duben 2017

Hledají se umělci pro Otevřené ateliéry

Ve dnech 23. a 24. září 2017 se bude v Plzni konat umělecká akce Otevřené ateliéry. Hledáme ještě bavorské umělce, kteří by se chtěli podílet na této veřejné akci.
V minulém roce se zúčastnilo 50 vystavujících umělců na více než 30 zastávkách. Do dění se aktivně zapojilo více než 2.000 návštěvníků.

Organizátoři chtějí nalákat návštěvníky, aby přihlíželi umělcům při jejich tvoření nebo sami přiložili ruku k dílu, vyzkoušeli si různé techniky a vytvářeli vlastní umělecká díla. 

Umělci dostanou příležitost vystavit svá díla, vytvářet je naživo před očima návštěvníků nebo dokonce společně s návštěvníky. Účast na akci je zdarma.

V případě zájmu se obraťte na Centrum Bavaria Bohemia.
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 1,78 MB / 1,90 MB