Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

21. April 2017

Das "Grüne Dach Europas" in traumhaften Bildern - Einstündige Multivision im CeBB

In einer einstündigen Multivision nahm Berndt Fischer, Autor der derzeitigen Ausstellung "Das Grüne Dach Europas" am 20. April im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die Gäste mit in den von schädlichen Einflüssen verschonten Wald-, Wasser-, Natur- und Landschaftsraum beiderseits der bayerisch-tschechischen Grenze.  Die Multivision war eine Komposition von traumhaft schönen Bildern, die der Autor mit Musik, Texteinblendungen und persönlichen Kommentaren bereicherte. 
Die über 40 Gäste aus der Region zeigten sich begeistert von den Aufnahmen, die der leidenschaftliche Fotograf Berndt Fischer in sechs thematische Kapitel in seine Multivision packte. Nicht nur die Blickwinkel der Bilder, sondern die Erläuterungen, wie, wo und wann die Bilder entstanden, beeindruckte.  Fischer nannte es eine Ironie der Geschichte, dass der Todesstreifen des Eisernen Vorhangs und das hinter der Grenze fast menschenleere Land für die Entfaltung der Natur ein großer Vorteil war.  Es entwickelte sich über Jahrzehnte eine Natur- und Artenvielfalt, die es wert ist, fotografisch festgehalten zu werden, ehe der Mensch dieses Gebiet wieder für sich erobert.

Beeindruckend die Tieraufnahmen, die oft im monatelangen Warten auf den richtigen Moment entstanden: Hirsche, Dachse, Luchse, Birk- und Auerhähne, Eulen, Fledermäuse, Libellen, Schmetterlinge, Salamander, aber auch Insekten, die meist an uns nur vorübersausen, ohne dass wir sie näher betrachten können. Farbenprächtige Luftaufnahmen von Wäldern und Moorgebieten zu den verschiedenen Jahres- und Tageszeiten ließen die Besucher über die Schönheit der Natur staunen.

Das große Interesse der Besucher zeigte sich in den Gesprächen nach der Multivision mit Berndt Fischer, der in den persönlichen Gesprächen noch mehr Hintergründe preisgab.  

Die dazugehörige Ausstellung Das grüne Dach Europas ist noch bis Donnerstag, 11.05.2017 im CeBB in Schönsee zu sehen.

21. duben 2017

"Zelená střecha Evropy" na obrázcích jako ze snu - hodinová multivize v CeBB

V rámci hodinové multivize přenesl Berndt Fischer, autor současné výstavy "Zelená střecha Evropy", 20. dubna v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) návštěvníky do světa lesů, vod, přírody a krajiny po obou stranách česko-bavorské hranice, který zůstal ušetřen škodlivých vlivů člověka. Multivize byla kompozicí neuvěřitelně krásných obrázků, které autor obohatil o hudbu, texty a osobní komentáře. 
Více než 40 hostů z regionu bylo zcela uneseno snímky, které vášnivý fotograf Berndt Fischer rozdělil do šesti tematických kapitol své multivize. Velký dojem udělal nejen úhel pohledu obrázků, ale také vysvětlivky, jak, kde a kdy snímky vznikly. Fischer to nazval ironií historie, že pás smrti železné opony a téměř liduprázdná země za hranicemi představovaly obrovskou výhodu pro rozvoj přírody.  Po několik desetiletí se zde rozvíjela rozmanitost přírody a druhů, kterou stojí za to fotograficky zachytit, dokud si toto území opět nepodmaní člověk.

Ohromující jsou snímky zvířat, které často vznikaly po několikaměsíčním čekání na ten správný okamžik: jeleni, jezevci, rysi, tetřívci a tetřevi, sovy, netopýři, vážky, motýli, mloci, ale také hmyz, kteří kolem nás většinou jen tak prosviští, aniž bychom si je mohli blíže prohlédnout. Nádherně zbarvené letecké snímky lesů a bažinatých území v průběhu různých ročních období a v každé denní době nechaly návštěvníky žasnout nad krásou přírody.

Velký zájem návštěvníků se po multivizi projevil při debatách s Berndtem Fischerem, který při osobních rozhovorech prozradil ještě více z pozadí snímků.  

Výstava Zelená střecha Evropy je k vidění až do čtvrtka 11. 5. 2017 v CeBB v Schönsee.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB