Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

26. April 2017

Programmbroschüre Kulturregion Bayern-Böhmen 2017 veröffentlicht

Im Rathaus der Stadt Zwiesel stellte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am 26.04.17 die druckfrische 72-seitige und zweisprachige Programmbroschüre der Kulturregion Bayern-Böhmen 2017 der Öffentlichkeit vor. Die ersten Exemplare erhielten aus der Hand von Hans Eibauer und Sebastian Lesňák vom CeBB-Projektteam die beiden Ersten Bürgermeister Franz Xaver Steininger (Stadt Zwiesel) und Georg - Charly Bauer (Gemeinde Bayerisch Eisenstein). 
Auf den ersten Seiten der Broschüre sind Grußworte von Staatsminister Dr. Markus Söder - das Ministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat fördert das Projekt – und der beiden Bürgermeister von Zwiesel und Bayerisch Eisenstein veröffentlicht. In diesen Gemeinden setzt das CeBB zusammen mit vielen engagierten Kulturakteuren bis Ende Oktober das Projekt um. Im ersten Teil der Programmbroschüre sind die über dreißig Veranstaltungsprojekte und der Höhepunkt des Programms, die Woche der Nachbarn Ende Juni / Anfang Juli, auf jeweils einer halben Seite beschrieben. 

Dann folgt eine kompakter Kalenderteil mit allen Terminen und der Teil mit der tschechischen Übersetzung. Informationen über die touristischen Anziehungspunkte von Zwiesel und Bayerisch Eisenstein und eine Information über das CeBB runden die Broschüre ab. Der Rücktitel zeigt ein Foto des Glaspflastersteins des Künstlers Klaus Büchler, den er für das Projekt geschaffen hat. Die Gravur mit dem Baum symbolisiert die Zusammengehörigkeit der Region. Nach dem Wunsch des Künstlers soll der Pflasterstein für die nachfolgenden Generationen den Weg bereiten.  

Die Programmbroschüre liegt in den Rathäusern der Stadt Zwiesel, der Gemeinde Bayerisch Eisenstein, in weiteren Gemeinden, bei stark frequentierten Tourismuszielen, überregional bedeutsamen Kultureinrichtungen und in den bayerischen und tschechischen Grenzregionen zum kostenlosen Mitnehmen aus. 

26. duben 2017

Programová brožura Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017 je zveřejněna

Na radnici města Zwiesel představilo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veřejnosti dne 26. dubna 2017 čerstvě vytisklou dvojjazyčnou 72stránkovou programovou brožuru Kulturního regionu Čechy-Bavorsko 2017. První exempláře obdrželi z rukou Hanse Eibauera a Sebastiana Lesňáka z projektového týmu CeBB oba starostové Franz Xaver Steininger (město Zwiesel) a Georg - Charly Bauer (obec Bavorská Ruda).
Na prvních stranách této brožury jsou zveřejněna úvodní slova státního ministra Dr. Markuse Södera - Ministerstvo financí, zemského rozvoje a vlasti podporuje tento projekt - a obou starostů Zwieselu a Bavorské Rudy. V těchto obcích realizuje CeBB s mnoha kulturními aktéry do konce měsíce října tento projekt. První část brožury obsahuje všech více než třicet akcí, popsaných na polovině strany, a hlavní bod programu Woche der Nachbarn / Týden sousedů, který se koná na přelomu června a července.

Poté následuje kompaktní část s kalendářem všech termínů a část s českým překladem. Brožuru uzavírají informace o přitažlivých turistických cílech Zwieselu a Bavorské Rudě a o CeBB. Na zadní straně se nachází fotografie skleněné dlažební kostky umělce Klause Büchlera, který je pro tento projekt vyrobil. Ryina stromu symbolizuje příslušnost k regionu. Dle přání umělce má tato kostka znázorňovat cestu dalším generacím.

Programová brožura je zdarma k dispozici na radnicích města Zwiesel a obce Bavorská Ruda, v dalších obcích, na frekventovaných turistických cílech, významných kulturních zařízeních a v jednotlivých bavorských a českých příhraničních regionech. 

Fotogalerie • Fotogalerie

v.l.n.r. | zleva: Franz Xaver Steininger, Hans Eibauer, Charly - Georg Bauer, Sebastian Lesňák
v.l.n.r. | zleva: Franz Xaver Steininger, Sebastian Lesňák, Hans Eibauer, Charly - Georg Bauer
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB