Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

28. April 2017

Deutsch-Tschechische Filmtage im Filmtheater Zwiesel gestartet

Das Programm der Kulturregion Bayern-Böhmen 2017 in Zwiesel und Bayerisch Eisenstein startete am Mittwoch mit der Vorstellung der Programmbroschüre im Rathaus und abends mit der Premiere der Deutsch-Tschechischen Filmtage im Filmtheater Zwiesel mit der Filmkomödie Grenzverkehr. Drehbuchautor und Regisseur Stefan Betz ließ es sich nicht nehmen, Gast des Auftakts zu sein. 
Vor und nach dem Film erzählte Stefan Betz, ein gebürtiger Landshuter, wie er zum Film kam, wie sich aus einer ersten Drehbuchskizze für die Filmförderung ein richtiger Spielfilm im Jahr 2005 entwickelte, der immerhin über zweihunderttausend Besucher fand. Sehr sympathisch erzählte Stefan Betz, welche Hürden beim Grenzverkehr genommen werden mussten, von der Finanzierung angefangen bis zur Auswahl der Drehorte, was ja auf tschechischer Seite nicht so einfach war.

Sprachhürden, Störung der Etablissements bei der Arbeit, Beschaffung von Drehgenehmigungen und noch viel mehr Unwägbarkeiten mussten gemeistert werden. Schon vor dem Film entspann sich ein interessantes Frage- und Antwortspiel, das richtig Lust auf den Film machte, der den Moped-Trip dreier jugendlicher Freunde aus der niederbayerischen Provinz ins Rotlichtmilieu gleich hinter der tschechischen Grenze begleitet. Der Sexausflug lief alles andere als glatt über die Bühne. Wer wissen will, was beim Grenzverkehr alles passierte, hat nochmal die Chance, den Film am kommenden Mittwoch, 03.05.17 um 20 Uhr im Filmtheater Zwiesel zu sehen.

Filmtheaterbesitzerin Gabriele Probst freute sich, dass neben Regisseur und Drehbuchautor Stefan Betz auch 2. Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer Gast der Premiere waren. Vom Team des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee kamen Hans Eibauer, Sebastian Lesňák und Susanne Setzer nach Zwiesel.

Die Filmreihe dauert bis zum 25. Oktober an. Das Filmtheater Zwiesel zeigt im Rahmen des Projekts Kulturregion Bayern-Böhmen 2017 an 17 Abenden acht Filme aus tschechischer und deutscher Produktion, die internationale Erfolge feierten. In der Programmbroschüre, auf den Webseiten und im Kinoflyer sind alle Termine und Filme der Deutsch-Tschechischen Filmtage veröffentlicht.    

28. duben 2017

Česko-německé filmové dny ve Filmovém divadle Zwiesel odstartovaly

Program Kulturního regionu Bavorsko-Čechy 2017 v Zwieselu a Bavorské Železné Rudě odstartoval ve středu představením programové brožury na radnici a večer premiérou Česko-německých filmových dnů ve Filmovém divadle Zwiesel s filmovou komedií Pohraniční styk. Autor scénáře a režisér Stefan Betz si nenechal ujít příležitost být hostem zahájení.
Před filmem i po jeho promítnutí vyprávěl Stefan Betz, rodák z Landshutu, jak se dostal k filmu a jak se z prvního náčrtku scénáře pro žádost o dotaci filmu vyvinul v roce 2005 opravdový hraný film, který si přece jen získal přes dvě stě tisíc návštěvníků. Velmi sympaticky vyprávěl Stefan Betz, jaké překážky musely být u Pohraničního styku překonány, počínaje financováním až po výběr míst natáčení, což na české straně nebylo tak jednoduché.

Jazykové překážky, rušení úředních orgánů při práci, obstarávání povolení k natáčení a ještě mnohem více nepostižitelných problémů muselo být zvládnuto. Ještě před začátkem promítání se uvolnila zajímavá hra otázek a odpovědí, která vyvolala opravdovou chuť ke shlédnutí filmu, který doprovází výlet tří mladistvých přátel z dolnobavorské provincie na babetě do prostředí červeného světla hned za českou hranicí. Sexuální výlet měl všechno jiné než hladký průběh. Kdo chce vědět, co se při Pohraničním styku stalo, má ještě jednou šanci, shlédnout film příští středu, 3.5.2017 ve 20 hod. ve Filmovém divadle v Zwieselu.

Majitelka Filmového divadla Gabriele Probst měla radost, že vedle režiséra a autora scénáře Stefana Betze byla hostem premiéry i místostarostka Elisabeth Pfeffer. Z týmu Centra Bavaria Bohemia v Schönsee se dostavili do Zwieselu Hans Eibauer, Sebastian Lesňák a Susanne Setzer.

Série promítání filmů potrvá do 25. října. Filmové divadlo Zwiesel promítne v rámci projektu Kulturního regionu Bavorsko-Čechy 2017 během 17 večerů osm filmů z české  a německé produkce, které slavily mezinárodní úspěchy. V programové brožurce, na webových stránkách a letácích kina jsou zveřejněny všechny termíny a filmy Česko-německých filmových dnů.

Fotogalerie • Fotogalerie

v.l.n.r. | zleva: Hans Eibauer, Stefan Betz, Gabriele Probst, Elisabeth Pfeffer, Sebastian Lesňák
Regisseur | režisér | Stefan Betz
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB