Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

12. Mai 2017

Der Förderverein Goldene Straße unterstützt die Erneuerung des Böttger-Denkmals

Der kleine Festakt fand bei der steinernen Säule im Zentrum der verlassenen Ortschaft und in unmittelbarer Nähe der bayerisch-tschechischen Grenze statt. Am Montag übergaben Vertreter der deutschen Seite beim Böttger-Denkmal einen symbolischen Scheck in Höhe von 3.700 Euro an die Bürgermeisterin der Gemeinde Obora, Dana Lesak. Der Betrag wird zur Restaurierung des Denkmals und zur Verschönerung seiner unmittelbaren Umgebung eingesetzt werden.
In Deutschland hatte eine Spendensammlung für die Restaurierung stattgefunden, zu der auch ehemalige Bewohner des Ortes Pavlův Studenec, wo das historische Denkmal aus dem Jahr 1893 steht, beitrugen. "Insgesamt spendeten 58 Menschen aus ganz Deutschland, was wir sehr zu schätzen wissen", erklärte die Bürgermeisterin von Obora, Dana Lesak, und fügte hinzu, dass die größte Spende - glatte tausend Euro - von Frau Marianne Moos aus Ottensoos bei Nürnberg kam, die an einer Stelle gewohnt hatte, von der aus das Denkmal zu sehen war.

Das beschädigte, halb verfallene Böttger-Denkmal wartet jetzt auf seine Restaurierung. Es wird zerlegt und demontiert werden, die Hauptmittelsäule wird in eine Restaurierungswerkstatt nach Prag gebracht, einige Teile werden in der Region Tachov/Tachau zwischengelagert. "Es wird eine Gesamtrestaurierung vorgenommen und alles, einschließlich der Schrift, wird erneuert. Die Teile, die durch Pistolenschüsse oder auf andere Art herausgebrochen sind, werden durch Kunststein ersetzt. Das Kapitell der Säule wird neu aus Granit gehauen. Auch die Kette wird erneuert und alles wird aussehen wie bei der ursprünglichen Errichtung", erklärte der Restaurator Jan Brabec der Zeitung Deník. Die Arbeiten sollen in zwei bis drei Monaten abgeschlossen sein.

Die Idee zur Renovierung des Denkmals auf dem Gebiet des untergegangenen Ortes Pavlův Studenec kam das Ehepaar Růžička gemeinsam mit der bereits erwähnten Bürgermeisterin von Obora, Dana Lesak. Sie möchten auf diese Weise ein historisches Denkmal, das die beschwerlichen Lebensumstände im Grenzgebiet zwischen den zu Österreich-Ungarn gehörenden Tschechischen Ländern und Deutschland dokumentiert, vor dem Verfall retten und für die Zukunft bewahren.

Das steinerne Denkmal in Form einer Säule mit Aufschriften und weiteren Elementen hatte der Doktor des Rechts Josef Böttger als Ausdruck des Danks für die Unterstützung beim Bau der 15 Kilometer langen Landstraße von Pomezná nach Zahájí errichten lassen. Bestandteil der Restaurierung wird auch die Verschönerung der Umgebung des Denkmals, einschließlich des Aufstellens von Bänken und Infotafeln, sein.

Quelle: Tachovský deník

12. květen 2017

Spolek Zlatá cesta přispěje k obnově Böttgerova památníku

Malá slavnost se konala u kamenného sloupu v centru zaniklé obce a v těsné blízkosti Česko-bavorských hranic. V pondělí u Böttgerova památníku zástupci německé strany předali do rukou starostky obce Obora Dany Lesak symbolický šek na 3.700 eur. Částka bude použita na zrestaurování památníku i zkrášlení místa v těsné blízkosti.
Na obnovu se v Německu konala sbírka a přispěli i původní obyvatelé Pavlova Studence, kde historická památka z roku 1893 stojí. „Celkem přispělo padesát osm dárců, téměř z celého Německa, čehož si moc vážíme,“ konstatovala starostka Obory Dana Lesak s tím, že největší částku, rovných tisíc euro, darovala paní Marianne Moos z Ottensoos u Norimberka, která bydlela v místech, odkud na památník viděla.

Poničený a chátrající Böttgerův památník nyní čeká restaurátorský zásah. Po rozebrání a demontáži bude hlavní středový sloup odvezen do restaurátorské dílny v Praze, část zůstane uskladněna na Tachovsku. „Dojde k celkové rekonstrukci a obnově včetně písma. Části odstřílené pistolí a jinak ulámané nahradíme umělým kamenem. Hlavice sloupků se vysekají nové ze žuly. Bude obnoven i řetěz a vše bude vypadat tak, jako původně,“ řekl Deníku restaurátor Jan Brabec. Práce by měly být hotovy do dvou až tří měsíců.

S nápadem zrestaurovat památník v místech zaniklého Pavlova Studence přišli manželé Růžičkovi spolu se zmiňovanou starostkou Obory Danou Lesak. Chtějí tak zachránit a uchovat historickou stavbu dokládající obtížné životní podmínky v příhraniční oblasti mezi českými zeměmi Rakouska-Uherska a Německem.

Kamenný pomník v podobě sloupu s nápisy a dalšími prvky nechal vystavět doktor práva Josef Böttger, jako projev díků za podporu při stavbě patnáctikilometrové regionální silnice z Pomezné do Zahájí. Součástí rekonstrukce bude i zvelebení okolí památníku včetně instalace laviček a informační tabule.

Zdroj: Tachovský deník

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Bild / foto: Deník, Antonín Hříbal
 | Bild / foto: Deník, Antonín Hříbal
 | Bild / foto: Deník, Antonín Hříbal
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,93 MB