Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. Mai 2017

Musik ohne Grenzen

Von Freitag bis Sonntag trafen sich wieder Schülerinnen und Schüler aus Bayern und Tschechien zum gemeinsamen Probenwochenende im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee unter dem Motto „Musik ohne Grenzen“.
Die Orchesterklassen der partnerschaftlich verbundenen Landkreismusikschule Cham und der Kunstgrundschule Domažlice (Taus) freuten sich auf den Workshop, denn nach den ersten Proben am Freitagnachmittag besuchten die Workshopteilnehmer am Abend zusammen mit dem CeBB-Team beim Tag der Betriebe das 150-jährige Feuerwehrfest. 

Das Fest war auch der Grund, warum das Abschlusskonzert des Workshops am Sonntag, 28.05.2017 um 16 Uhr nicht im CeBB, sondern in die Kurparkarena am Wasserrad stattfand. Besucher des Feuerwehrfests kamen auf dem Weg vom oder zum Festplatz in den Genuss klassischer und zeitgenössischer Musikstücke, bei denen als Instrumente Gitarren und Schlagzeug m Mittelpunkt stehen. „Musik ohne Grenzen“ ging dank Feuerwehrjubiläum erstmals als Open-Air-Konzert über die Bühne, ein besonderes Erlebnis für die Mitwirkenden, die Lehrkräfte und das Publikum.   

Das musikalische vielfältige Programm probten die zwanzig Musikschülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Cham und der Region Domažlice vom Freitagabend bis Sonntagnachmittag im CeBB. Die beiden Partnerschulen arbeiten seit Jahren grenzüberschreitend eng zusammen. Die Musikschüler wurden von fünf Lehrkräften unter der Leitung von Kamil Jindřich und Vlastimil Konrády begleitet.

Die beiden partnerschaftlich verbundenen Schulen nahmen die Einladung des CeBB gerne an, denn bei dem vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten Projekt „Musik ohne Grenzen“ spielen nicht nur die Weiterbildung an klassischen Instrumenten und die Herausforderung eines öffentlichen Auftritts, sondern auch die persönliche Begegnung über die Grenze hinweg eine wichtige Rolle.  

29. květen 2017

Hudba bez hranic

Od pátku do neděle se opět sešli žáci z České republiky a Bavorska v rámci společného víkendu plného hudebních zkoušek v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee pod mottem „Hudba bez hranic“.
Orchestrální třídy partnersky spřízněných škol Landkreismusikschule Cham a Základní umělecká škola Domažlice se těšily na workshop, protože po prvních hudebních zkouškách v pátek odpoledne navštívili večer účastníci workshopu společně s týmem CeBB v rámci Dne podniků hasičskou slavnost u příležitosti 150. výročí. 

Slavnost byla také důvodem toho, proč se závěrečný koncert workshopu v neděli 28. 5. 2017 v 16 hodin nekonal v prostorách CeBB, nýbrž v lázeňském parku u vodního kola v Schönsee. Návštěvníci hasičské slavnosti měli příležitost poslechnout si cestou na slavnost nebo z ní klasické a moderní hudební skladby, při kterých jako hudební nástroje dominovaly kytary a bicí. „Hudba bez hranic“ se tak díky hasičskému výročí poprvé uskutečnila jako koncert pod širým nebem, což byl mimořádný zážitek pro spoluúčinkující, vyučující i pro publikum.   

Rozmanitý hudební program nazkoušelo dvacet žáků hudebních škol z okresu Cham a Domažlice od pátku večer do neděle odpoledne v CeBB. Obě partnerské školy již dlouhá léta udržují úzkou přeshraniční spolupráci. Žáci hudebních škol byli doprovázeni pěti vyučujícími pod vedením Kamila Jindřicha a Vlastimila Konrádyho. 

Obě partnersky spřízněné školy velice rády přijaly pozvánku CeBB, protože při projektu „Hudba bez hranic“ podporovaném Česko-německým fondem budoucnosti hrají důležitou roli nejen hudební vzdělávání na klasických hudebních nástrojích a výzva v podobě veřejného vystoupení, ale také přeshraniční osobní setkávání.  

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB