Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. Juni 2017

Sommerempfang 2017

Am Montag, den 26.06.2017 feierte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) seinen 11. Sommerempfang mit ca. 100 Gästen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Tourismus, öffentlichem Leben und partnerschaftlich verbundenen Schulen und Kommunen aus beiden Nachbarländern.
Als Ehrengäste konnten u.a. Joachim Hanisch, Mitglied des Bayerischen Landtags, und Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz begrüßt werden. In ihren Grußworten hoben beide die große Leistung des CeBB für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Kultur, Wirtschaft und partnerschaftlichen Kooperationen hervor. Dritter Redner war Jiří Suchánek, Plzeň2015, der die langanhaltende Partnerschaft zwischen dem CeBB und Plzeň2015 ehrte und Ausblicke auf das kommende gemeinsame Projekt Barockregion Bayern Böhmen gab.

Gleichzeitig mit dem Sommerempfang wurde auch die Sommerausstellung eröffnet. Irene Fritz persönlich erklärte die Eckpunkte des Workshops, welcher am Wochenende vor dem Sommerempfang in den Räumen des CeBB stattfand.

Die vielen Gäste nutzten die Gelegenheit zu Gesprächen und lauschten dabei den Klängen der wunderbaren Tanja Rotsch Band.

27. červen 2017

Vítání léta 2017

V pondělí 26. 6. 2017 oslavilo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) své 11. Vítání léta s přibližně 100 hosty z oblasti politiky, kultury, hospodářství, turismu, veřejnosti a partnerských škol a obcí z obou sousedních zemí. 
Jako čestní hosté byli přivítáni např. Joachim Hanisch, člen Bavorského zemského sněmu, a Axel Bartelt, vládní prezident Horní Falce. Ve svých úvodních slovech oba vyzdvihli obdivuhodný výkon Centra Bavaria Bohemia v přeshraniční spolupráci v oblastech kultury, hospodářství a partnerské spolupráci. Třetím řečníkem byl Jiří Suchánek, Plzeň2015, který uctil dlouholeté partnerství mezi CeBB a Plzeň2015 a nastínil již budoucí společný projekt Barokní region Čechy Bavorsko.

Společne s Vítáním léta byla též zahájena Letní výstava. Irene Fritz osobně vysvětlila stěžejní body dvoudenního workshopu, který v prostorách CeBB probíhal o víkendu před Vítáním léta. 

Mnohé hosté využili příležitosti k rozhovorům a naslouchali přitom tónům báječné kapely Tanja Rotsch Band.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 | Hans Eibauer, Joachim Hanisch
 | Hans Eibauer, Axel Bartelt, Birgit Höcherl
 | Irene Träxler
 | Axel Bartelt
 | Jiří Suchánek
 | Tomáš Kuták, Birgit Höcherl, Irene Träxler, Axel Bartelt
 | Irene Fritz, Jiří Fait
 | Irene Fritz
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB