Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

03. Juli 2017

Woche der Nachbarn vom 28.6 bis 2.7.17 voller Erfolg

Die Grenz- und Nachbarregionen Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Karlsbad, Pilsen und Südböhmen präsentierten sich bei der Woche der Nachbarn erstmals gemeinsam mit Kultur und Tourismus im Rahmen des vom Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat geförderten Projekts Kulturregion Bayern – Böhmen 2017 in Zwiesel und Bayerisch Eisenstein.
Die Woche der Nachbarn war ein voller Erfolg. Die Verantwortlichen der Präsentations- und Informationsstände, die Musiker, Künstler, Kunsthandwerker, die kulinarischen Anbieter, das Localbahnmuseum, die Gemeinde Bayerisch Eisenstein, die Stadt Zwiesel und das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zogen zum Abschluss eine äußerst positive Bilanz:

  • ca. 3.000 Besucher besuchten die Woche der Nachbarn an den vier Tagen und genossen das Programm. Geschätzt kam etwa die Hälfte der Gäste aus Tschechien. Viel Lob gab es für das sehr abwechslungsreiche und zweisprachige Angebot.
  • 15 Musikkapellen aus den sechs Regionen zeigten an den vier Tagen im Freigelände auf der Bühne der Nachbarn die musikalische Vielfalt Bayern und Böhmens. Mit dem Theaterprojekt Divadlo Continuo setzte Südböhmen moderne Akzente.
  • Neben den sechs Präsentations- und Informationsständen der Nachbarregionen mit sehr kompetenten Ansprechpartnern auf den Bahnsteigen des Localbahnmuse-ums zeigten sich 14 Kunsthandwerker, Künstler, das kulinarische Schaufenster und Organisationen im Areal vor der Musikbühne in einer bunten Vielfalt.
  • Die Woche der Nachbarn hat von der Ausstrahlung des Localbahnmuseum sehr profitiert – die Besucher zeigten sich begeistert von der Location mit ihren beeindruckenden Lokomotiven, Waggons und bahnhistorischen Objekten.
  • Die Verantwortlichen der Präsentationsstände meinten, die Woche der Nachbarn in Bayerisch Eisenstein sollte sich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Zum Erfolg der Woche der Nachbarn hat beigetragen, dass sie von Staatsminister Dr. Markus Söder, zusammen mit der tschechischen Regionalministerin Karla Šlechtová und vielen weiteren Ehrengästen in einer gelungenen Auftaktveranstaltung am 28.06.17 eröffnet wurde – eingebettet in die Kulturregion Bayern-Böhmen 2017.

Bayerisch Eisenstein, Zwiesel, CeBB und engagierte Kultur-, Tourismus- und Marketingakteure aus Bayern und Tschechien haben dem verbindenden goldenen Band ein wichtiges Stück hinzugefügt - wie es sich Staatsminister Dr. Markus Söder bei der Eröffnung wünschte.

03. červenec 2017

Týden sousedů (28.6. - 2.7.) plný úspěchů

Hraniční a sousední regiony Dolní Bavorsko, Horní Falc, Horní Franky, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jižní Čechy na Týdnu sousedů poprvé společně prezentovaly svoji kulturu a turismus v rámci projektu Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017 za podpory Ministerstva financí pro rozvoj země a vlasti ve Zwieslu a Bavorské Rudě.
Týden sousedů byl plný úspěchů. Obsluha prezentačních a informačních stánků, muzikanté, umělci, umělečtí řemeslníci, kulináři, Muzeum lokálních drah, obec Bavorská Ruda, město Zwiesel a Centrum Bavaria Bohemia - ti všichni se podíleli na vysoce pozitivní bilanci:

  • Přibližně 3000 návštěvníků v průběhu čtyř dnů navštívilo a užilo si program Týdne sousedů. Odhadem byla polovina hostů z Čech. Slova chvály patřila mimo jiné rozmanité a dvojjazyčné nabídce.
  • 15 hudebních kapel z šesti regionů ukázalo ve čtyřech dnech na podiu sousedů hudební rozmanitost Bavorska a Čech. Divadelní projekt jihočeského divadla Continuo prosadil prvky moderního umění.
  • Vedle šesti prezentačních a informačních stánků sousedních regionů, kde nechyběla kompetentní obsluha, se na vlakových nástupištích Muzea lokálních drah představilo 14 uměleckých řemeslníků, umělců, vystavovatelů kulinářských specialit daných regionů a organizací v areálu před podiem.
  • Atmosféra Týdne sousedů v zázemí Muzea lokálních drah přinesla velký úspěch - návštěvníci byli nadšení z lokace plné působivých lokomotiv, vagonů a železničních objektů.
  • Pracovníci prezentačních stánků si myslí, že Týden sousedů v Bavorské Železné Rudě by mohl být každoroční akcí.

K úspěchu Týdne sousedů přispělo, že byl 28.06. 2017 zdařile zahájen za účasti státního ministra Dr. Markuse Södera, české ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a mnoha dalších čestných hostů. Zahájení proběhlo pod záštitou projektu Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017.

Bavorská Ruda, Zwiesel, CeBB a čeští a bavorští aktéři z oblasti kultury, marketingu a turismu připojili ke spojenému Zlatému pásu důležitý kus - jak státní ministr Dr. Markus Söder všem aktérům při zahájení přál.
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB