Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kulturtouren • Cesty za kulturou

23. September 2017

Ballett „Schwanensee“ im J. K. Tyl-Theater Pilsen

Auf vielfachen Wunsch organisiert das Centrum Bavaria Bohemia / Bavaria Bohemia e.V. im September wieder eine KulturTour ins J.K.Tyl – Theater in Pilsen. Am Samstag, 23.09.2017 steht die Inszenierung des Balletts Schwanensee des russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowskis mit dem Ensemble des J.K.Tyl-Theaters auf dem Programm. Tanz und Musik im wunderschönen Theater lassen sich wunderbar ohne tschechische Sprachkenntnisse genießen.
Schwanensee ist ein abendfüllendes Ballett in vier Akten nach einem Libretto von Wladimir Petrowitsch Begitschew. Es gehört zum Standardrepertoire großer Theater. Insbesondere das Allegro Moderato aus den Schwanentänzen des 2. Akts ist in der Choreografie von Lew Iwanow Gegenstand unzähliger Parodien und daher als Tanz der vier kleinen Schwäne weit über das ballettinteressierte Publikum hinaus bekannt.  

Vor der Oper
Schon traditionell ist für die Gäste unserer KulturTouren ins Theater in Pilsen ein kleiner Sektempfang mit Häppchen als Einstimmung auf den Abend. 

Reisepreis
54,00 EURO (Busfahrt, Ballettkarte, Empfang); Kinder bis 12 Jahren 40,00 EURO; 5,00 EURO Ermäßigung für Mitglieder von Bavaria Bohemia e.V.
Den Reisepreis überweisen Sie bitte – nach telefonischer Anmeldung – auf unser Konto IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20 | SWIFT/BIC: BYLADEM1SAD | Kennwort: Schwanensee

Ihre Anmeldung ist verbindlich. Die Fahrt findet ab einer Mindestteilnehmeranzahl von 25 Personen statt.  

Programm / Zeitplan
 • 16:00 Uhr Nabburg (Pendlerparkplatz an der A93) 
 • 16:20 Uhr Oberviechtach (Parkplatz an der Dreifachturnhalle des Gymnasiums, Zufahrt Gewerbegebiet) 
 • 16:35 Uhr Schönsee (Rathaus) 
 • 16:45 Uhr Eslarn (Rathaus) 
 • 17:00 Uhr Waidhaus (Parkplatz am Netto-Markt)  
 • 18:00 Uhr Ankunft in Pilsen  
 • 18:15 - 19:00 Uhr Sektempfang mit Häppchen im Theater 
 • 19:00 Uhr Ballettaufführung 
 • ca. 21:30 Uhr Rückfahrt

23. září 2017

Balet "Labutí jezero" v Divadle J. K. Tyla v Plzni

Na přání mnoha lidí organizuje Centrum Bavaria Bohemia / Bavaria Bohemia e.V. v září opět cestu za kulturou do Divadla J. K. Tyla v Plzni. V sobotu. 23.9.2017 je na programu inscenace baletu Labutí jezero ruského skladatele Pjotra Iljiče Čajkovského se souborem Divadla J.K. Tyla. Tanec a hudbu v nádherném divadle lze skvěle vychutnávat bez znalostí českého jazyka.
Labutí jezero je celovečerní balet ve čtyřech dějstvích podle libreta od Vladimíra Petroviče Begičeva. Patří ke standardnímu repertoáru velkých divadel. Zejména Allegro Moderato z labutích tanců ve 2. dějství je v choreografii Lva Ivanova předmětem nesčetných parodií a tudíž je jako Malý labutí tanec široce známý i mimo publikum, zajímající se o balet.

Před operou
Již tradičně jsou hosté našich cest za kulturou do divadla v Plzni uvítáni malým šampaňským s jednohubkami aby se správně naladili na kulturní večer.

Cena zájezdu
54,00 EUR (jízda autobusem, vstupenka na balet, recepce); děti do 12. let 40,00 EUR; 5,00 EUR sleva pro členy spolku Bavaria Bohemia e.V.
Cenu zájezdu uhraďte prosím - po telefonickém přihlášení se k zájezdu - na náš účet IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20 | SWIFT/BIC: BYLADEM1SAD | Heslo: Schwanensee

Vaše přihláška je závazná. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu účastníků 25 osob.

Program / Časový plán
 • 16:00 hod. Nabburg (parkoviště pro dojíždějící na  A93) 
 • 16:20 hod. Oberviechtach (parkoviště u tělocvičny gymnázia, příjezd od průmyslové zóny)  
 • 16:35 hod. Schönsee (radnice)  
 • 16:45 hod. Eslarn (radnice) 
 • 17:00 hod. Waidhaus (parkoviště Netto-Markt)  
 • 18:00 hod. příjezd do Plzně  
 • 18:15 - 19:00 hod. přijetí se šampaňským a jednohubkou v divadle
 • 19:00 hod. začátek představení
 • ca. 21:30 hod. jízda zpět

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB