Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

15. August 2017

Kunstworkshop für Schüler aller Nationen

Das Kuratorium Europäische Kulturarbeit lädt zu einem internationalen Kunstworkshop mit der Künstlerin Anna Beckstein-Pilz für Schüler am 16.-17.08.2017 ein.

15. srpen 2017

Umělecký workshop pro žákyně a žáky všech národností

Kuratorium evropské kulturní spolupráce Vás srdečně zve na mezinárodní umělecký workshop s umělkyní Annou Beckstein-Pilz pro všechny žákyně a žáky ve dnech 6.-17.8.2017. 
Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 1,78 MB / 1,90 MB