Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

01. September 2017

KulturTour per Rad in Südmähren

Die wunderschönen Landschaften Südmährens hatte sich das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in diesem Jahr als Ziel für seine alljährliche Rad- und KulturTour ausgesucht. Die 24 Plätze der zum dritten Mal stattfindenden Radtour war im Nu ausgebucht, verbindet sie doch Sport mit Kultur in reizvollen Landschaften. 
In Südmähren, der wärmsten und trockensten Region Tschechiens, führen herrliche und bestens beschilderte Radwege zwischen Weinbergen und Wäldern zu historischen Orten und wunderschönen Schlössern. An drei Tagen auf dem Fahrrad standen unterschiedliche Touren auf dem Programm, vom Direktor des Hotels in Strážnice (Straßnitz), František Kotek, professionell geleitet und unterstützt vom Reiseleiterteam des CeBB, Susanne Setzer und Sebastian Lesňák.  

Die erste Etappe von Kroměříž (Kremsier) ging über den wunderbar ausgebauten Radweg Nummer 47 am Baťa-Kanal und dem Fluss Morava (March) entlang. Mittagsziel war das beschauliche Städtchen Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch). Ein plötzlich einsetzendes Gewitter verkürzte die Tour, jedoch gab es an den darauffolgenden Tagen genügend Gelegenheit, die versäumten Kilometer mit dem Fahrrad nachzuholen.

Die zweite Etappe hatte das beeindruckende Städtchen Valtice (Feldsberg) als Ausgangspunkt. Hier steht mit dem fürstlich-liechtensteinische Schloss Valtice (Schloss Feldsberg) eines der schönsten Barockschlösser Tschechiens. Die Strecke ging durch die einzigartige UNESCO-Kulturlandschaft, die reich an Sehenswürdigkeiten ist. Innerhalb von 200 Jahren ist ein wunderschöner Komplex aus Parks, Adelsresidenzen, Schlossgärten, Weinbergen, ausgedehnten Äckern, Teichen und Flusskanälen entstanden. Beeindruckend die Kolonnade bei Rajsna und das Jagdschlösschen Rendezvous. Mitten im Wald gelegen, trafen sich dort die Jäger zum Feiern. Weiter ging die Route nach Lednice (Eisgrub) mit seinem beeindruckenden Schloss, das auf der  UNESCO-Welterbeliste steht – eingebettet in blühende Gartenlandschaften. Ziel dieser Tagesetappe war Mikulov (Nikolsburg). Die Stadt ist das wichtigste Zentrum des tschechischen Weinbaus.  

Die letzte Radetappe startete direkt vom Hotel in Strážnice (Straßnitz) und führte zum nahe gelegenen Schloss mit Schlossgarten und seiner beeindruckenden Platanen-Allee. Sie gilt als die schönste Südmährens. Die Radstrecke schlängelte sich durch Weinberge, Wälder und entlang der Spuren des Lignitabbaus in der Kohlenlagerstätte Dubnany (Dubnian). Am Weg grüßte das Barockschloss Milotice aus dem 18.Jh.. Vor dieser traumhaften Kulisse organisierte die Reiseleitung ein Überraschungsmittagsbuffet in der freien Natur. Die Tagesetappe endete in der Kreisstadt Hodonín (Göding)  Für einige reichte die Kondition noch zu einem Abstecher in die ehemalige Königliche Freistadt Skalica (Skalitz) in der nahen Slowakei. So summierten sich 170 Kilometer auf dem Fahrrad - verteilt auf drei Tagesetappen. 

Das Genießen kam bei der Radtour nicht zu kurz. Dem Abendessen mit Musik in einem der historischen Weinkeller im bedeutenden Weinort Petrov (Petram) schloss sich eine Weinprobe Südmährischer Weine an. In Erinnerung bleiben hervorragende Weine und die herzliche Gastfreundschaft. An einem der Tage organisierte das Hotel einen Folkloreabend, an dem eine typisch südmährische Kapelle spielte. Dazu tanzte  ein in traditionellen Trachten gekleidetes Paar. Einer dieser Tänze ist in der nationalen Liste als Welterbe vermerkt. Die Teilnehmer der KulturTour ließen sich nicht lange bitten und schwangen selbst das Tanzbein. In heiterer Stimmung endete die Rad- und KulturTour quer durch Südmähren nahe der Slowakei und dem österreichischen Weinviertel.  

Beim Zwischenstopp in Prag erwartete das Moldauschiff „Klara“ auf der Rückreise die Reisegruppe zu einer zweistündigen Mittagsfahrt auf der Moldau mit Blick auf die beeindruckende Kulisse Prags vom Wasser aus. Die Karlsbrücke, die Prager Burg, der Vyšehrad und das Tanzende Haus zogen vorbei. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Hauptstadt, die jeder nach eigenem Geschmack gestaltete, ging es auf Heimreise in die Oberpfalz. Nach der Tour erhielt Susanne Setzer begeisterte Reaktionen von den Teilnehmern. Ein Grund mehr, auch im nächsten Jahr eine mehrtägige Radtour in eine reizvolle Gegend im Nachbarland zu planen. 

01. září 2017

Cesta za kulturou na kole na Jižní Moravu

Nádhernou krajinu Jižní Moravy si v tomto roce vybralo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) jako cíl své každoroční cyklistické cesty za kulturou. Všech 24 míst tohoto zájezdu za kulturou, konaného již potřetí, bylo v mžiku rozebráno, vždyť spojuje sport s kulturou v půvabné krajině.
Na Jižní Moravě, v nejteplejším a nejsušším regionu Česka, vedou nádherné a bezvadně značené cyklostezky mezi vinicemi a lesy k historickým místům a nádherným zámkům. Během tří dnů na kolech byly na programu různé výlety pod profesionálním vedením ředitele hotelu Františka Knotka a za podpory vedoucích výpravy CeBB, Susanne Setzer a Sebastiana Lesňáka.

První etapa z Kroměříže vedla po báječně vybudované cyklostezce číslo 47 podél Baťova kanálu a řeky Moravy. Poledním cílem bylo poklidné městečko Uherské Hradiště. Náhle začínající bouřka zkrátila výlet, avšak v následujících dnech bylo dost příležitostí zmeškané kilometry na kole dohnat.

Druhá etapa měla jako východisko působivé městečko Valtice. Zde stojí zámek Valtice, který býval knížecím sídlem rodu Lichtenštejnů, jeden z nejhezčích barokních zámků v Česku. Trasa vedla unikátní kulturní krajinou UNESCO, která je bohatá na pamětihodnosti. Během 200 let zde vznikl nádherný komplex parků, šlechtických sídel, zámeckých zahrad, vinic, rozsáhlých polí, rybníků a říčních kanálů. Působivé jsou kolonáda na Rajsně a lovecký zámeček Rendezvous. Díky jeho poloze uprostřed lesů se tam scházeli myslivci k oslavám. Dále vedla trasa do Lednice s působivým zámkem, který je zapsán na seznamu UNESCO - zasazeným do kvetoucí krajiny zahrad. Cílem této denní etapy byl Mikulov. Město je nejdůležitějším centrem českého vinařství.

Poslední cyklistická etapa začínala přímo u hotelu ve Strážnici a vedla k blízkému zámku se zámeckou zahradou a působivou platanovou alejí. Ta platí za nejhezčí na Jižní Moravě. Cyklistická trasa se klikatila přes vinice, lesy a podél míst se stopami dobývání lignitu v uhelném ložisku Dubňany. Po cestě nás zdravil barokní zámek Milotice z 18. století. Před touto neskutečnou kulisou zorganizovalo vedení výpravy překvapivý polední bufet ve volné přírodě. Denní etapa končila v okresním městě Hodonín. Několika účastníkům ještě stačila kondice na zajížďku do bývalého svobodného královského města Skalice na území blízkého Slovenska. Dohromady se tak najelo na kole 170 kilometrů – rozdělených do tří denních etap. 

Při cyklistických výletech nechybělo ani dobré jídlo. Na večeři v historickém zámeckém vinném sklepu ve významném vinařském místě Petrov navazovala ochutnávka jihomoravských vín. Ve vzpomínkách zůstanou vynikající vína a srdečná pohostinnost. Vedení hotelu zorganizovalo pro účastníky folklórní večer, při kterém hrála typická jihomoravská kapela. K tomu tančil pár oblečený do tradičních krojů. Jeden z těchto tanců je zapsán do národního seznamu kulturního dědictví. Účastníci cesty za kulturou se nenechali dlouho prosit a sami si zatančili. Cyklistická cesta za kulturou končila ve veselé náladě napříč Jižní Moravou blízko Slovenska a rakouské vinařské oblasti Weinviertel.

Při zastávce v Praze na zpáteční cestě čekala na cestovní skupinu vltavská loď "Klára" k polední jízdě po Vltavě s pohledy na působivou kulisu Prahy od vodní hladiny. Míjeli jsme Karlův most, Pražský hrad, Vyšehrad a tančící dům. Po krátkém pobytu v hlavním městě, který každý strávil dle vlastního vkusu, jsme nastoupili cestu domů do Horní Falce. Po zájezdu obdržela Susanne Setzer nadšené reakce od účastníků. O důvod víc, naplánovat i v příštím roce vícedenní cyklistický výlet do půvabného okolí v sousední zemi.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB