Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

22. September 2017

Ausstellung Farbe auf der Straße eröffnet

Am Donnerstag, 21.09.2017 wurde an den Außenfassaden des CeBB-Gebäudes in Schönsee die Ausstellung der Pilsner Union der bildenden Künstler "Farbe auf der Straße" eröffnet. Zugleich endete die Sommerausstellung "Lebensräume" in einer Finnisage.
Die Ausstellung Farbe auf der Straße, deren 10. Jubiläum heuer gefeiert wird, wurde von der Vorsitzenden der Union der bildenden Künstler der Pilsner Region, Frau Květa Monhartová, eröffnet. In ihrer Rede ging sie auf die Geschichte der Ausstellung Farbe auf der Straße ein, an der jedes Jahr Künstlerinnen und Künstler aus Tschechien, Deutschland und anderen Ländern teilnehmen. Dem diesjährigen Thema "Stadt" näherten sich die Künstlerinnen und Künstler auf unterschiedlichste Weise. Jedes zweite Jahr, so auch heuer, sind auch Werke von Schülerinnen und Schülern der Kunstgrundschule Pilsen Teil der Ausstellung.

Für das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ist die Ausstellungseröffnung stets eine willkommene Gelegenheit, das Herbstprogramm einzuleiten und Abschied von der Sommerausstellung zu nehmen. Veronika Hofinger, ab Januar neue Leiterin des CeBB, begrüßte die Gäste, darunter Arnold Kimmerl, stellv. Landrat und Birgit Höcherl, 1. Bürgermeisterin der Stadt Schönsee und hob die nunmehr 10jährige Zusammenarbeit mit der Union der Bildenden Künstler aus Pilsen hervor. Die farbenprächtigen Werke, die jeden Herbst die Außenfassade des CeBB schmücken, sind eine Bereicherung für das Stadtbild. Sie zeigte sich erfreut, dass auch das Universitätsklinikum Regensburg Interesse an der Ausstellung der Bilder der Kunstaktion "Lebensräume" hat, die mit der Finnissage abgeschlossen ist.

An die 50 Gäste begaben sich nach den Eröffnungsreden in den Raum bb-forum des CeBB, wo die Sommerausstellung "Lebensräume" noch ein letztes Mal begutachtet werden konnte. Eine Abstimmung anhand von kleinen Klebepunkten konnten die schönsten Bilder ermittelt werden, die im Sommer 2018 im Universitätsklinikum Regensburg präsentiert werden. 
Die Schülerinnen und Schülern der Kunstschulen KUNSTbeTRIEB Cham, Kunstbau Weiden, Kulturwerkstatt Kalmreuth und Kunstgrundschule Jindřicha Jindřicha in Domažlice hatten sich im Rahmen der Kunstaktion "Lebensräume" mit der Frage "Wo und wie willst Du leben?" auseinander. Die Kunstaktion und die daraus entstandene Sommerausstellung waren Teil des vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten Projekts "Kultur ohne Grenzen". 

Die Veranstaltung wurde musikalisch untermalt vom Klassik-Trio der Kunstgrundschule Domažlice. Während des Stehempfangs tauschten sich die Gäste aus Bayern und Böhmen rege über Kunst, Musik und weitere grenzüberschreitende Themen aus.

22. září 2017

Výstava Barva na ulici zahájena

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 byla zahájena výstava "Barva na ulici". Díla malířů z Unie výtvarných umělců v Plzni jsou vystavena na vnějších fasádách budovy CeBB v Schönsee. Zároveň skončila letní výstava "Životní prostory".
Výstavu Barva na ulici, která letos slaví 10. výročí, zahájila předsedkyně Unie výtvarných umělců Květa Monhartová. Ve svém proslovu se zmínila o historii této výstavy, na které se každý rok podílí mnoho malířek a malířů z Čech, Německa i jiných zemí. Letošnímu tématu "Město" se umělci věnovali různými způsoby. Letos je, jako každý druhý rok, součástí výstavy také několik obrazů žákyň a žáků Základní umělecké školy v Plzni.

Pro Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) je zahájení výstavy vítanou příležitostí k tomu, rozloučit se s letní výstavou a zahájit tak podzimní program. Veronika Hofinger, která se v lednu stane novou ředitelkou CeBB, pozdravila přítomné hosty, mezi nimi i Arnolda Kimmerla, zástupce zemského rady a Birgit Höcherl, starostku města Schönsee a vyzdvihla již 10letou spolupráci s Unií výtvarných umělců v Plzni. Barevné obrazy, které zdobí každý podzim vnější fasády budovy CeBB, jsou velkým obohacením pro město Schönsee. S radostí dále sdělila, že Fakultní nemocnice v Regensburku má velký zájem o obrazy z výstavy "Životní prostory", která byla právě ukončena.

Všech 50 hostů se po úvodních slovech odebralo do místnosti bb-forum, kde si mohli ještě naposledy prohlédnout letní výstavu "Životní prostory". Návštěvníci pomocí malých nalepovacích bodů hlasovali o nejhezčích dílech, která budou vystavena ve Fakultní nemocnici Regensburg. Žákyně a žáci uměleckých škkol KUNSTbeTRIEB Cham, Kunstbau Weiden, Kulturwerkstatt Kalmreuth a ZUŠ Jindřicha Jindřicha v Domažlicích se v rámci umělecké akce "Životní prostory" zabývali otázkou "Kde a jak bys chtěl žít?" Tato umělecká akce a letní výstava byli součástí projektu "Kultura bez hranic", který je financován Česko-německým fondem budoucnosti.

O hudební doprovod se postaralo Klasické trio ZUŠ Domažlice. Během rautu se hosté z Čech i Bavorska bavili o umění, hudbě a dalších přeshraničních tématech.

Fotogalerie • Fotogalerie

Farbe auf der Straße | Barva na ulici
Farbe auf der Straße | Barva na ulici
Farbe auf der Straße | Barva na ulici
Farbe auf der Straße | Barva na ulici
Lebensräume | Životní prostory
Rendert Time: 0,066 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB