Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

12. September 2017

Künstlergruppe für gemeinsame Ausstellungen gesucht

Eine tschechische Malergruppe, die sich für den Böhmerwald in seiner derzeitigen und historischen Gestalt interessiert, such eine vergleichbare deutsche Künstlergruppe mit ähnlichen Themen für gemeinsame grenzüberschreitende Ausstellungen.
Diese Gruppe veranstaletete 2017 die Ausstellung "Landschaftsbummel" mit dem Thema Verschwundene Ortschafte in der Grenzregion und im Böhmerwald.

Im Herbst 2017 organisiert sie eine weitere Ausstellung, diesmal mit dem Namen "Die Seele der Landschaft und die Landschaft der Seele", die zurzeit in Mariánská Týnice zu sehen ist.

Mitglieder sind die bildenden Künstler Josef Koutný, František Rada und Jaroslav Frank. 

Interessenten wenden sich bitte an das Centrum Bavaria Bohemia unter tereza.pechova@cebb.de.

12. září 2017

Hledá se skupina umělců pro společné výstavy

Skupina českých malířů, která se zajímá o Šumavu v její současné i historické podobě, hledá obdobnou skupinu německých malířů s podobnými tématy pro společné přeshraniční výstavy.  
Tato česká skupina pořádala v roce 2017 výstavu „Toulky krajinou“, která byla zaměřena na zaniklé obce v pohraničí a na Šumavě.

Na podzim 2017 organizuje další výstavu, tentokráte s názvem „Duše krajiny a krajina duše“, která je k vidění v Mariánské Týnici.

Členy skupiny jsou výtvarníci Josef Koutný, František Rada a Jaroslav Frank. 

Zájemci se mohou hlásit u Centra Bavaria Bohemia na adrese tereza.pechova@cebb.de.
Rendert Time: 0,067 Sek. | Speicherverbrauch: 1,78 MB / 1,90 MB