Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

14. September 2017

Deutscher Partner für Northwest Europe Interreg gesucht

Die britische Stadtverwaltung Oldham Metropolitan Borough Council, Greater Manchaster (UK) sucht einen deutschen Partner.
Bis zum 17. November können sich interessierte Organisationen aus Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben bei der Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit (tereza.pechova@cebb.de) melden.

Thema des anvisierten Projekts ist "KMU-Förderung zum integrativen Wachstum".

Nähere Projektinformationen im Downloadbereich.

14. září 2017

Hledá se německý partner pro projekt Northwest Europe Interreg

Britská městská správa Oldham Metropolitan Borough Council, Greater Manchaster (UK) hledá německého partnera.
Až do 17. listopadu se mohou organizace z Horních Frank, Středních Frank, Dolních Frank a Švábska hlásit u Koordninačního místa pro česko-bavorskou kulturní spolupráci (tereza.pechova@cebb.de).

Tématem zamýšleného projektu je "Dotace malých a středních podniků pro integrativní růst".

Bližší informace v sekci download.
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 1,78 MB / 1,92 MB