Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

21. September 2017

Märchenerzähler/in für grenzüberschreitendes Projekt gesucht

Die Märchen-Pilger-Reise anlässlich der Kulturhauptstadt Pilsen 2015 wird von Oliver Machander in neuer Form wieder zum Leben erweckt. Für das neue Vorhaben sucht er nun eine/n tschechischen Partner/in.
Das zweisprachige Projekt auf der Bühne soll Neugier und Interesse an der Sprache, dem Land und der Kultur des Nachbarn wecken. 

Märchenerzähler mit Bühnenerfahrung, aber auch Lehrer, die Interesse an gemeinsamen Auftritten in der Grenzregion haben, können sich bei der Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit (tereza.pechova@cebb.de) melden.

Mehr Informationen zu Oliver Machander hier.

21. září 2017

Hledají se vypravěči pohádek pro přeshraniční projekt

Oliver Machander v nové formě znovu oživí pohádkové putování, které bylo součástí EHMK Plzeň 2015. Pro svůj nový projekt hledá českého partnera / českou partnerku.
Bilinguální projekt na pódiích má vzbudit zvědavost a zájem o jazyk, zemi a kulturu svých sousedů.

Vypravěči pohádek se zkušeností veřejného vystupování, ale i učitelé, kteří mají zájem o společné vystupování v příhraničí, se mohou hlásit u Koordinačního místa pro česko-bavorskou kulturní spolupráci (tereza.pechova@cebb.de).

Více informací o Oliveru Machanderovi zde (v NJ).
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 1,78 MB / 1,92 MB