Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. September 2017

KulturTour als Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit

Als kleines Dankeschön für die während des ganzen Jahres geleisteten ehrenamtlichen Stunden ging Bavaria Bohemia e.V. im September mit seinen Helferinnen und Helfern auf KulturTour in das Naturschutzgebiet Slavkovský les (Kaiserwald), das mitten im Bäderdreieck liegt.
1. Vorsitzende Irene Träxler, 2. Vorsitzende Gabi Dlubal und Vorstandsmitglied Kamila Spichtinger begleiteten die knapp 50-köpfige Reisegruppe, die sich über das wunderschöne Herbstwetter freute.  

Erste Station der Tour war das Naturschutzgebiet Kladská (Glatzener Torfmoor), das landschaftliche an Skandinavien erinnert. Hier herrscht auf 800 m ü.NN ein raues Klima. Die Reisegruppe wanderte auf einem eineinhalb Kilometer langen Naturlehrpfad durch das Torfmoor und erlebte eine einzigartige Naturkulisse. In einer im alpenländischen Stil erbauten Holzhütte in Kladská informierten sich die Teilnehmer in einem Besucherzentrum über die natürlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten und Schätze dieses Naturschutzgebiets.

Nächstes Ziel war das Bergbaumuseum in Krásno. Das Museum befindet sich im ehemaligen Areal des Zinnbergwerks Wilhelm, errichtet während des 1.Weltkriegs. Auf dem Gelände ist mit Aufbereitungsanlage, Werkstätten, Förderturm, Maschinenraum, Betriebspforte und Trafostation ein ganzes Ensemble an Bergwerksgebäuden erhalten geblieben. Zudem wird auf dem Areal die Geschichte des hiesigen Braunkohlebergbaus aus dem 19. Jh. bis in die Gegenwart dargestellt – eindrucksvoll dazu eine Ausstellung verschiedener Modelle von Lokomotiven und Waggons. Das Glanzstück des Museums ist eine Dampfmaschine aus dem Jahre 1897. Als Überraschung und unvergessliches Erlebnis wartete auf die Teilnehmer eine Fahrt mit dem Grubenzug durch einen Schaustollen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen führte der Besuch des Barockschloss Bečov (Petschau ) einige Jahrhundert zurück. Der Rundgang führte zu den Repräsentationsräumen, zur Schlosskapelle und zum romanischen St.-Maurus-Reliquienschrein, der zwischen 1225 bis 1230 geschaffen wurde. Er gilt als das bedeutendste kulturelle Erbe der Region Karlsbad und ist nationales Kulturdenkmal. Dieser ist nach den böhmischen Krönungsinsignien das wertvollste Beispiel mittelalterlicher Goldschmiedearbeiten.  Seit 1888 befindet er sich auf Schloss Bečov. Ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs galt er als verschollen. Erst 1984 wurde der Schrein im Zuge einer abenteuerlichen Geschichte unter dem Fußboden der gotischen Burgkapelle wiederentdeckt und kann seit 2002 besichtigt werden.

Als letzte Station der KulturTour stand ein Abstecher zum jüngsten der drei böhmischen Bäder von Weltruf, Marienbad, auf dem Programm. “Ich habe ganze Indien, Ceylon, alle Bäderstädte in Europa besucht, aber nirgends hat mich die Poesie der wunderschönen Natur so wie hier in Marienbad am Herzen berührt”, sagte Edward VII, King of England (1841-1910). Marienbad gilt als das Juwel der westböhmischen Bädertradition und beeindruckt jeden Besucher mit seinen im 19. Jh. aus filigranen Glas- und Eisenkonstruktionen errichteten Kolonnaden inmitten der Parkanalgen mit der Singenden Fontäne.

Mit einem gemeinsamen Abendessen in der Brauerei in Chodová Planá fand der Ausflug einen stimmungsvollen Abschluss. Die Reiseteilnehmer waren voll des Lobes für die interessante Tour und perfekte Betreuung durch Kamila Spichtinger und Gabi Dlubal.

27. září 2017

Cesta za kulturou jako dík za dobrovolnou práci

Jako malé poděkování za vykonané hodiny dobrovolné práce během celého roku se spolek Bavaria Bohemia e.V. v září vydal se svými pomocnicemi a pomocníky na cestu za kulturou do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, který leží uprostřed lázeňského trojúhelníku.
Předsedkyně Irene Träxler, místopředsedkyně Gabi Dlubal a členka představenstva Kamila Spichtinger doprovázely téměř 50člennou cestovní skupinu, která se těšila z nádherného podzimního počasí.  

První zastávkou cesty byla přírodní rezervace Kladská, která charakterem své krajiny připomíná Skandinávii. Zde vládne v nadmořské výšce 800 m drsné klima. Cestovní skupina se vydala pěšky po přírodní naučné stezce, dlouhé jeden a půl kilometru přes rašeliniště a zažila jedinečnou přírodní kulisu. V dřevěné chatě, postavené v alpském stylu v Kladské se účastníci informovali v návštěvnickém centru o přírodních a kulturních pamětihodnostech a pokladech této přírodní rezervace.  

Dalším cílem bylo Hornické muzeum v Krásně. Muzeum se nachází v bývalém areálu cínového dolu Wilhelm, zřízeného během 1. světové války. V tomto komplexu s úpravnou, dílnami, těžební věží, strojovnou, závodní bránou a trafostanicí zůstal zachován celý soubor hornických budov. Kromě toho je v areálu znázorněna historie zdejší těžby hnědého uhlí od 19. století až do současnosti – a k tomu působivá výstava různých modelů lokomotiv a vagonů. Skvostem muzea je parní lokomotiva z roku 1897. Jako překvapení a nezapomenutelný zážitek čekala na účastníky jízda důlním výtahem přes ukázkovou štolu.  

Po společném obědě zavedla návštěva barokního zámku Bečov účastníky o několik století zpět. Okružní prohlídka vedla k reprezentačním prostorám, zámecké kapli a k románskému relikviáři sv. Maura, který byl vytvořen v letech 1225 až 1230. Ten platí za nejvýznamnější kulturní dědictví karlovarského regionu a je národní kulturní památkou. Relikviář je po českých korunovačních insigniích nejcennější ukázkou středověkých zlatnických prací. Od roku 1888 se nachází na hradě Bečov. Od konce druhé světové války byl považován za nezvěstný. Teprve v roce 1984 byl relikviář v souvislosti s dobrodružným příběhem znovu objeven pod podlahou gotické hradní kaple a od roku 2002 je možné si jej prohlédnout.  

Jako poslední zastávka cesty za kulturou byla na programu zajížďka do nejmladších ze tří světoznámých lázní, Mariánských Lázní. "Navštívil jsem celou Indii, Ceylon, všechna lázeňská města v Evropě, ale nikde nezapůsobila poezie nádherné přírody na mé srdce tak, jako zde, v Mariánských lázních", řekl Edward VII, král Anglie (1841-1910). Mariánské lázně platí za klenot západočeské lázeňské tradice a zapůsobí na každého návštěvníka svou kolonádou, postavenou z filigránského skla a železné konstrukce uprostřed parku se zpívající fontánou.  

Společnou večeří v pivovaru v Chodové Plané byl výlet ukončen v nejlepší náladě. Účastníci cesty byli plni chvály za zajímavý zájezd a perfektní doprovod vedený Kamilou Spichtinger a Gabi Dlubalovou.
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,91 MB