Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

28. September 2017

Neues Zusatzstudium als Schlüssel für eine grenzenlose bayerisch-böhmische Zukunft

Gemeinsam starten die Universitäten im bayerischen Regensburg und im tschechischen Pilsen ein Pilotprojekt: Sie wollen Studenten auf beiden Seiten der Grenze in zwei Semestern fit machen für eine zunehmend grenzüberschreitende Arbeits- und Lebenswelt.
Die Universität Regensburg hat sich seit der Grenzöffnung zum wichtigsten wissenschaftlichen Tor Deutschlands nach Tschechien entwickelt. Jetzt wollen die Regensburger Wissenschaftler die akademische Zusammenarbeit mit Böhmen noch weiter intensivieren - mit einem neuen Studienangebot, das es in Deutschland kein zweites Mal gibt. Zum Wintersemester 2017/18 beginnt an der Universität Regensburg und der Westböhmischen Universität Pilsen das zertifizierte Zusatzstudium "Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion".

Die Initiatoren wollen so Barrieren, die zwischen Bayern und Tschechien vor allem in sprachlicher Hinsicht nach wie vor bestehen und einen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt für hochqualifizierte Fachkräfte behindern, nachhaltig abbauen. Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen werden an den beiden Universitätsstandorten Regensburg und Pilsen jeweils ein zertifiziertes Programm absolvieren, das neben einer intensiven Sprachausbildung auch die Vermittlung interkultureller Kompetenzen zum Ziel hat. Teil des Programms ist auch eine mehrtägige Blockveranstaltung mit Experten aus der beruflichen und institutionellen Praxis.

Mehr Informationen hier.

Quelle: obx-news.de

28. září 2017

Nové doplňkové studium jako klíč k česko-bavorské budoucnosti bez hranic

Univerzity v bavorském Řeznu a v české Plzni společně zahajují pilotní projekt: Chtějí dostat studenty na obou stranách hranice za dva semestry do formy pro stále intenzivnější přeshraniční svět práce a života.
Univerzita Řezno se od otevření hranic vyvinula v nejdůležitější vědeckou bránu Německa do Česka. Nyní chtějí řezenští vědci ještě více zintenzivnit akademickou spolupráci s Čechami – a to s novou studijní nabídkou, jaká se v Německu již nebude opakovat. O zimním semestru 2017/18 začíná na Univerzitě Řezno a Západočeské univerzitě v Plzni certifikované doplňkové studium "Regionální kompetence pro česko-bavorský pohraniční region".

Iniciátoři tak chtějí odstranit bariéry, které stále existují mezi Bavorskem a Čechami především v jazykovém ohledu a trvale překáží přeshraničnímu pracovnímu trhu pro vysoce kvalifikované odborné síly. Studující různých odborných směrů budou na obou univerzitách v Řeznu a Plzni absolvovat vždy jeden certifikovaný program, který vedle intenzivního jazykového vzdělávání  má za cíl také zprostředkování interkulturních kompetencí. Součástí programu je také vícedenní akce v blocích s experty z profesní a institucionální praxe.

Zdroj:  obx-news.de
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB