Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

27. September 2017

VHS aus Hilpoltstein sucht tschechische Partnerorganisation

Die Volkshochschule Hilpoltstein unweit von Nürnberg möchte Kontakt mit einer Gemeinde, einer ähnlichen Organisation oder mit einem Verein im Pilsner oder im Südböhmischen Bezirk aufnehmen.
Die VHS möchte im Rahmen von bayerisch-tschechischen Begegnungen eine gemeinsame Aktion veranstalten. Im Frühjahr des nächsten Jahres wird in Hilpoltstein ein Seminar zum Thema Tschechien und die bayerisch-tschechische Zusammenarbeit veranstaltet, zu dem der neue Partner aus Tschechien eingeladen werden soll.  

Eine Gruppe der VHS möchte danach einen Ausflug hinter die Grenze machen und im Rahmen einer eintägigen Veranstaltung die Vertreter der Partnergemeinde oder der Partnerorganisation treffen, die an einer bayerisch-tschechischen Freundschaft Interesse haben sollten.  

Webseiten der Stadt Hilpoltstein: www.hilpoltstein.de 

Webseiten der VHS: https://vhs-roth.de/   

Bei Interesse kontaktieren Sie die Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit (tereza.pechova@cebb.de). 

27. září 2017

Centrum dalšího vzdělávání v bavorském Hilpoltsteinu hledá partnerskou organizaci na české straně

Centrum dalšího vzdělávání (německy Volkshochschule) z malého bavorského městečka Hilpoltstein nedaleko Norimberka by ráda navázala kontakt s obcí, podobnou organizací či spolkem v Plzeňském či Jihočeském kraji. 
Toto Centrum dalšího vzdělávání by chtělo v rámci česko-bavorského setkání zorganizovat společnou akci. Na jaře příštího roku se v městě Hilpoltstein koná seminář k tématu Čechy a česko-bavorská spolupráce, kam by byli noví partneři srdečně zváni.

Skupina z Centra dalšího vzdělávání by se poté ráda vydala za hranice a setkala se tak v rámci jednodenní akce se zástupci obce či organizace, která by měla zájem podílet se na společném česko-bavorském přátelství.

Centrum dalšího vzdělávání je zařízení, které nabízí další zdělávání dospělých. V nabídce lze nalézt počítačové a multimediální kurzy, vzdělávání v oblasti politiky či zdraví, jazykové kurzy nebo sportovní lekce.

Odkaz na webové stránky města Hilpoltstein: www.hilpoltstein.de

Odkaz na Centrum dalšího vzdělávání: https://vhs-roth.de/  

V případě zájmu o navázání partnerství kontaktujte Koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci (tereza.pechova@cebb.de). 
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB