Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. September 2017

KulturTour zu Tschaikowskis Ballett Schwanensee

Einen unvergesslichen Ballett-Abend erlebten die 40 Teilnehmer der KulturTour des Centrum Bavaria Bohemia/CeBB im wunderschönen J.K. Tyl Theater in Pilsen. Auf dem Programm stand der Ballettklassiker Schwanensee, komponiert von Pjotr Illjitsch Tschaikoswki. 
Zur Einstimmung auf den Abend hatte das CeBB-Team mit  Susanne Setzer und Gabi Dlubal, 2. Vorsitzende des Trägervereins Bavaria Bohemia e.V., einen kleinen Snack im Spiegelsaal des Theaters organisiert.

Das Ensemble des Pilsner Theaters verzauberte mit Tanzkunst der Spitzenklasse. Unter der Leitung des Choreographen Jiří Horák  und des
 Dirigenten Jiří Štrunc erlebten die Gäste eine perfekte Mischung aus zauberhafter Musik, traditionellen Kostümen, beeindruckendem Bühnenbild und höchster Tanzkunst. Die Geschichte von der unsterblichen Liebe zwischen dem Prinzen Siegfried und der zärtlichen Prinzessin Odette, die der böse Rotbart in einen Schwan verwandelte, lässt keinen Zuschauer kalt. Odette, präsentiert von  Jarmila Hruškociová (ausgezeichnet mit dem Kunstpreis der Stadt Pilsen), beeindruckte ihren tänzerischen Höchstleistungen.

Der legendäre Tanz der kleinen Schwäne weckte Kindheitserinnerungen und die Sehnsucht nach einer Märchenwelt. Die tänzerischen Meisterleistungen des gesamten Ensembles und die bezaubernden Kostüme entführten die Zuschauer in eine andere Welt. Eine Welt, in der jeder träumen und sich verzaubern lassen konnte. Die Resonanz der Gäste bei der Balletttour war großartig.

29. září 2017

Cesta za kulturou na Čajkovského balet Labutí jezero

Nezapomenutelný baletní večer zažilo 40 účastníků cesty za kulturou Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v nádherném Divadle J.K.Tyla v Plzni. Na programu byla baletní klasika - Labutí jezero, zkomponované Petrem Iljičem Čajkovským.
Pro naladění na večer zorganizoval tým CeBB se Susanne Setzer a Gabi Dlubal, místopředsedkyní zřizovacího spolku Bavaria Bohemia e.V. malé občerstvení v Zrcadlovém sále divadla.

Soubor plzeňského divadla okouzlil tanečním uměním špičkové třídy. Pod vedením choreografa Jiřího Horáka a dirigenta Jiřího Štrunce zažili hosté perfektní směsici kouzelné hudby, tradičních kostýmů, působivé scénické výpravy a nejvyššího tanečního umění. Příběh o nesmrtelné lásce mezi princem Siegfriedem a něžnou princeznou Odettou, kterou zlý čaroděj Rudovous proměnil v labuť, nenechá žádného diváka chladným. Odetta, kterou ztvárňuje Jarmila Hruškociová (vyznamenaná uměleckou cenou města Plzně) zanechala dojem svými špičkovými tanečními výkony.

Legendární tanec malých labutí probudil vzpomínky na dětství a touhu po světě pohádek. Mistrovské taneční výkony celého souboru a okouzlující kostýmy přenesly diváky do jiného světa. Světa, ve kterém každý mohl snít a nechat se začarovat. Odezva hostů při cestě za baletem byla velkolepá.
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB