Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

29. September 2017

Ausschreibung der Gemeinschaft für Studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e.V.

Auch im Sommersemester 2018 bietet die GFPS Stipendien für kombinierte Praktika- und Studienaufenthalte in Tschechien an. 
Es handelt sich im Einzelnen um:
  • einen Praktikums/Studienplatz beim deutsch-tschechischen Kindergarten „Junikorn“ in Pilsen
  • einen Praktikums/Studienplatz bei der tschechisch-deutschen Austauschorganisation Tandem in Pilsen
  • einen Praktikums/Studienplatz im Organisationsbüro der europäischen Kulturhauptstadt "Pilsen 2015".    

Die Praktika/Studienaufenthalte laufen jeweils vom 1. Februar bis 30. Juni 2018. Weitere Details finden Sie in den einzelnen Ausschreibungstexten im Downloadbereich.

Der Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2017

29. září 2017

Výběrové řízení Organizace pro výměnu studentů ve střední a východní Evropě (GFPS e.V.)

V letním semestru 2018 nabízí GFPS stipendia pro kombinované stáže a studijní pobyty v České republice.
Jedná se o následující:
  • stáž/studijní pobyt v česko-německé školce "Junikorn" v Plzni
  • stáž/studijní pobyt v česko-německé organizaci pro výměnu studentů "Tandem" v Plzni
  • stáž/studijní pobyt v organizační kanceláři EHMK "Plzeň2015"

Stáže/studijní pobyty začínají 1. února a trvají do 30. června 2018. Další detajly v jednotlivých dokumentech v sekci download.


Uzávěrka pro uchazeče je 31. října 2017
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB