Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

06. Oktober 2017

2. Bayerisch-tschechisches Hochschulforum

Die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur und die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden laden zum 2. Bayerisch-Tschechischen Hochschulforum ein, das vom 30.11. - 01.12.2017 in Weiden stattfindet. 
Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet „Bayerisch-tschechische Studienangebote: von der Sommerschule bis zur Promotion“. 

Eingeladen werden alle am internationalen Austausch interessierten Lehrenden, Forschenden und Verwaltungsmitarbeiter/innen von Hochschulen und Universitäten aus ganz Bayern und Tschechien.  

Anmeldung bis zum 26.10.2017 hier.

06. říjen 2017

2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Česko-bavorská vysokoškolská agentrua BTHA a Východobavorská technická vysoká škola OTH Amberg-Weiden zvou na 2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které se koná od 30. 11. do 1. 12. 2017 ve Weidenu.
Tématem letošní akce zní "Česko-bavorská studujní nabídka: od letní školy až po promoci".

Zvou se všichni zájemci o mezinárodní výměnu, vyučující, badatelé a správní zaměstnanci vysokých škol a univerzit z celé České republiky a z Bavorska.

Přihlášky do 26. 10. 2017 zde.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB