Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

03. November 2017

Das restaurierte Böttger-Denkmal möchte Menschen verbinden

Die restaurierte Böttger-Säule in der aufgelösten Gemeinde Pavlův Studenec / Paulusbrunn soll als Ort des Zusammentreffens und der Freundschaft dienen.
Die untergegangene Gemeinde Pavlův Studenec erwachte nach vielen Jahren erneut zum Leben.
Anlässlich der feierlichen Enthüllung der restaurierten Böttger-Säule trafen sich hier Vertreter der Gemeinde Obora/Thiergarten, ehemalige Bewohner der Ortschaft und der näheren Umgebung, aber auch Besucher und Sponsoren, die zur Erneuerung des steinernen Denkmals beigetragen hatten.

Über das Denkmal als einen Ort des Zusammentreffens, des Respekts, der Freundschaft und der Zukunft, in der kein politisches System mehr zu einer Trennung führen wird, sprachen die Redner und Rednerinnen, die sich anlässlich der feierlichen Enthüllung an dem steinernen Denkmal versammelt hatten. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Obor, Dana Lesak, verlas auch eine persönliche Botschaft des Fürsten Karel Schwarzenberg, in dem er über die Restaurierung des Denkmals unter anderem schrieb, dass er sehr froh darüber sei und die Erneuerung von Denkmälern in der Grenzregion wertschätze Die Böttger-Säule sei ein Symbol für die erneuerten guten nachbarschaftlichen Beziehungen, aber zudem auch für den höchsten Punkt der Goldenen Straße, die von Prag nach Nürnberg führt.

Quelle: Tachauer Tageszeitung Tachovský deník

03. listopad 2017

Obnovený Böttgerův památník chce lidi spojovat

Obnovený Böttgerův sloup v zaniklé obci Pavlův Studenec má sloužit jako místo setkávání a přátelství.
Po mnoha letech ožila zaniklá obec Pavlův Studenec. U příležitosti slavnostního odhalení restaurovaného Böttgerova sloupu se zde sešli zástupci obce Obora, původní obyvatelé obce a blízkého okolí, ale také návštěvníci a donátoři, kteří na obnovu kamenné památky přispěli.

Jako o místu společného setkávání, respektu, přátelství a budoucnosti, kterou už nikdy žádný politický 
systém nerozdělí, hovořili řečníci, kteří se u kamenné památky na jejím slavnostním odhalení sešli. Starostka obce Obora Dana Lesak přečetla také osobní poselství od knížete Karla Schwarzenbergra, ve kterém o obnově památníku mimo jiné napsal, že je moc rád a cení si obnovy památek v pohraničí. Böttgerův sloup je prý symbolickým místem pro znovuobnovené dobré sousedské vztahy ale je i symbolicky nejvyšším místem na Zlaté cestě, která vede z Prahy do Norimberka.

Zdroj: Tachovský deník
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB