Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

06. November 2017

Gemeinde Tlučná sucht Partnergemeinde

Die Gemeinde Tlučná sucht eine bayerische Partnergemeinde zur intensiven grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Schule, Tourismus und Gemeindeleben.
Die Gemeinde hat 3.000 Einwohner und befindet sich etwa 12 Kilometer westlich vom Stadtzentrum Pilsens. Sie möchte eine lebendige und aktive Partnerschaft anknüpfen und hat Interesse an der Durchführung gemeinsamer (auch geförderter) Projekte und Kulturveranstaltungen sowie am Schüleraustausch im Vorschul- und Grundschulbereich.

Vorzugsweise wird eine Gemeinde ähnlicher Größe gesucht, die sich in der Grenzregion befindet, um intensive und häufige Kontakte und regelmäßigen Austausch zu ermöglichen.

Interessenten werden gebeten, sich bei Herrn Václav Vrbík zu melden (vvrbik1@gmail.com).

06. listopad 2017

Obec Tlučná hledá partnerskou obec

Obec Tlučná hledá bavorskou partnerskou obec pro intenzivní přeshraniční spolupráci v oblasti školství, cestovního ruchu a spolkového života. 
Obec, která má 3.000 obyvatelů a leží cca 12 km západně od centra města Plzně, chce navázat živé a  aktivní partnerství, má zájem na realizaci společných projektů (i dotačních) a kulturních akcí, jakož i na žákovské výměně v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Upřednostňována je obec podobné velikosti a v příhraniční oblasti, aby byly možné intenzivní a časté kontaky a výměna.

Zájemci se mohou hlásit u Václava Vrbíka (vvrbik1@gmail.com).
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 1,78 MB / 1,92 MB