Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

13. November 2017

Goldene Verdienstmedaille an Emilia Müller

1954, vor 63 Jahren, hat die Bayerische Staatsregierung die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen, Bayerns Vierten Stamm, übernommen. Hinter der Schirmherrschaft steht der Gedanke, die Wunden der Vertreibung zu heilen und die Bewarhung der Kultur der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien fortzuentwickeln und zu stärken.
In Dankbarkeit für die Ausübung der Schirmherrschaft durch den Freistaat Bayern zeichnete die Landesgruppe Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft am Sonntag, 12. November 2017, Bayerns Sozialministerin Emilia Müller mit der Goldenen Verdienstmedaille aus, der höchsten Auszeuchnung der Landesgruppe. 

Emilia Müller ist in Bayern auch Schirmherrschaftsministerin über die Sudetendeutsche Volksgruppe.

Der Ort der Verleihung, die Stadt Regensburg, ist laut Steffen Hörtler ein Volltreffer, Er verwies auf die seit 1951 bestehende Patenschaft der Stadt Regensburg über die Sudetendeutschen. 

Die Festrede bei der Feierstunde im Alten Rathaus der STadt Regensburg hielt der Bischof von Regensbur, Prof. Dr. Rudolf Voderholzer, der selbst sudetendeutsche Wurzeln hat, die Laudation für die Bayerische Staatsministerin Emilia Müller der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. h.c. Bernd Posselt.

13. listopad 2017

Zlatá medaile za zásluhy pro Emilii Müller

V roce 1954, před 63 lety, převzala bavorská vláda záštitu nad Sudetskými Němci, čtvrtým kmenem Bavorska. Za záštitou stojí myšlenka, zacelit rány vyhnání a dále rozvíjet a posílit zachování kultury Němců z Čech, Moravy a Sudetského Slezska.
Jako vyjádření vděčnosti za vykonávání záštity Svobodným státem Bavorsko vyznamenala zemská skupina Bavorsko Sudetoněmeckého krajanského sdružení v neděli, 12. listopadu 2017, bavorskou ministryni pro sociální záležitosti Emilii Müller zlatou medailí za zásluhy, nejvyšším vyznamenáním zemské skupiny. 

Emilia Müller je v Bavorsku také ministryní záštity nad sudetoněmeckou národní skupinou. 

Místo vyznamenání, město Řezno, je podle Steffena Hörtlera trefa do černého. Poukázal na patronát města Řezna nad Sudetskými Němci, trvající od roku 1951. 

Slavnostní řeč při této slavnostní chvíli ve Staré radnici pronesl biskup Řezna, Prof. Dr. Rudolf Voderholzer, který má sám sudetoněmecké kořeny, laudácio pro bavorskou státní ministryni Emilii Müller mluvčí Sudetoněmecké národní skupiny, Dr. h.c. Bernd Posselt.
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB