Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

09. November 2017

CeBB und Tandem informieren Partnerschulen

Bei der Konferenz für Partnerschulen am Mittwoch, 08.11.2017 stellte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zusammen mit dem tschechischen Partner Tandem das Angebot an Unterstützung von grenzüberschreitenden Begegnungen 2018 vor.
Über 30 interessierte Schulen sendeten ihre Vertreter ins Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) nach Schönsee, um sich über das Angebot des Projekts "Kultur ohne Grenzen" für Partnerschulen zu informieren.

Die Konferenz im CeBB zeigte, wie partnerschaftliche Begegnungen den grenzüberschreitenden Austausch lebendig machen. Sie führen zu Freundschaften und sind ein wichtiger Pfeiler der grenzüberschreitenden Beziehungen.

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2018 bieten das CeBB und Tandem Pilsen die Organisation und Förderung der vorgestellten Begegnungsaktionen an.

Um rechtzeitig für das kommende Jahr planen zu können, haben Schulen beider Seiten bis zum Freitag, 02.12.2017 die Möglichkeit, sich online hier zu bewerben. 

09. listopad 2017

CeBB a Tandem informují partnerské školy

Na konferenci pro partnerské školy, která se konala ve středu 8. 11. 2017 představilo Centrum Bavaria Bohemia společně se svým českým partnerem Tandem nabídku podpory přeshraničních setkávání na rok 2018.
Více než 30 škol, které mají zájem o přeshraniční setkávání, vyslalo své zástupce do Centra Bavaria Bohemia v Schönsee, aby se informovali o nabídce projektu "Kultura bez hranic" pro partnerské školy.

Konference v CeBBu ukázala, jak mohou partnerská setkání oživit přeshraniční výměnu. Vedou totiž k přátelství a jsou důležitým pilířem přeshraničních vztahů.

Od ledna do prosince 2018 nabízí CeBB a Tandem Plzeň organizaci a podporu představených setkávacích akcí a workshopů pro partnerské školy.

Školy se na workshopy mohou přihlašovat online zde, a sice do pátku 2.12.2017, aby bylo možno včas naplánovat organizaci.
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB