Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

16. November 2017

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 16. bis zum 22.11.2017

Im Zeitraum vom 16. bis zum 22.11.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
 • Oberfranken
Das Reinheitsgebot von 1516 hat die Band 1516 quasi im Namen und ihr Name ist Programm. Die Bamberger Rocker spielen am Freitag, 17.11. um 20:45 Uhr im Live-Club Bamberg unverfälschte Musik.  

In diesem Jahr werden zum ersten Mal bei der Modellbahnausstellung im Stellwerk 5 in Lichtenfels Fahrtage mit Licht und Soundshow angeboten. Das Spektakel findet am Sonntag, 19.11. von 9:30 bis 16:30 statt.  

 
 • Karlsbader Bezirk
Nur 90 Plätze gibt es für das Kammerkonzert zum Saisonabschluss auf der Burg Seeberg in Eger/Cheb. Auf dem Programm stehen am Samstag, 18.11. um 15:30 Uhr unter Anderem das Kaiserquartett von Franz Joseph Haydn.  

In der derzeitigen Ausstellung Sára Saudková – Joy werden Fotos einer tschechischen Fotografin präsentiert, die mit einem klassischen Fotoapparat arbeitet. Ihre ausgefallenen natürlich wirkenden Fotos können in der Galerie 4 – Galerie für Fotografie in Eger/Cheb bestaunt werden.  

    
 • Oberpfalz
Art Ceramics CZ 2017 – eine Ausstellung, die durch deutsch-tschechische Zusammenarbeit entstand. Zeitgenössische keramische Plastiken und Porzellandesigns sind im Internationalen Keramik-Museum Weiden zurzeit zu sehen.

Letztes Jahr durch Standing Ovations direkt für dieses Jahr „qualifiziert“ hat sich das Jörg Hegemann Boogie Trio. Die Musiker treten am Freitag, 17.11. um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne Historische Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg auf.


 • Pilsner Bezirk
Im städtischen Kultur- und Informationszentrum Holýšov stellt Wolfgang Kellner von der Partnerstadt Kümmerbruck momentan künstlerische Artefakte aus verschiedenen Materialien unter dem Titel Verborgenes entdecken und freilegen aus.  

Laufen für Kinder ab dem Vorschulalter bis ins hohe Alter ist beim V. Lauf des 17. November am Freitag, 17.11. von 8 bis 16 Uhr am Museum der Region Pilsen-Süd in Blovice an der Tagesordnung.  


 • Niederbayern
Entspannte Gitarrenklänge für die gestresste Seele kann man beim CHILL-OUT SUNDAY am Sonntag, 19.11. um 20 Uhr in der ZECHE 14 in Passau anhören.  
Drei deutsche Künstler stellen derzeit ihre Werke vom Internationalen Künstlersymposium unter dem Motto Servus Prachtitz in der Galerie Eva Priller in Passau aus.

   
 • Südböhmischer Bezirk
oVoce & Lola – Ich trinke zu Ende und gehe… auf Tour 2017, das ist die letzte Tour vor der neuen Platte der Band oVoce. Lola und weitere lokale Bands unterstützen die Gruppe. Sie spielen am Freitag, 17.11. um 19:30 Uhr im Club Uhelna in Písek auch einen unveröffentlichten Song.  

Der größte Ameisenhaufen befindet sich in der größten Kindergalerie Sladovna Písek. Die beliebte interaktive Ausstellung ist in ihrer dritten Version aus Holz statt aus Karton. Somit kann die jetzige Ausstellung noch lange weitergeführt werden.

16. listopad 2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 16. do 22. 11. 2017

V období od 16. do 22. 11. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.
 • Horní Franky
Zákon o čistotě z roku 1516 má kapela 1516 ve svém jméně a jméno je program. Rockeři z Bambergu hrají v pátek 17. 11. v 20:45 hod. v Live-Clubu Bamberg svou původní hudbu.  

Tento rok se nabízí poprvé na výstavě modelových drah v stavědle 5 v Lichtenfelsu jízdní dny se světelnou a zvukovou show. Podívaná se koná v neděli 19. 11. od 9:30 do 16:30 hod.     


 • Karlovarský kraj
Je pouze 90 míst na Komorní koncert k ukončení hradní sezóny v Chebu. Na programu stojí v sobotu 18. 11. v 15:30 hod. na Hradě Seeberg mimo jiného Císařský kvartet Franze Josepha Haydna.  

Na nynější výstavě Sára Saudková – Joy jsou prezentované fotografie české fotografky, která pracuje s klasickým fotoaparátem. Její vycizelované přirozeně působící fotky jsou ke zhlednutí v Galerii 4 – Galerii fotografie v Chebu.

   
 • Horní Falc
Art Ceramics CZ 2017 – výstava, která vznikla díky česko-německé spolupráci. Současné keramické plastiky a design porcelánu je možno vidět právě v Mezinárodním muzeu keramiky Weiden.  

Loni se díky standing ovations Jörg Hegemann Boogie Trio přímo "kvalifikovalo" na tento rok. Muzikanti vystupují v pátek 17. 11. v 20:00 hod. na jevišti malého umění Historické tiskárny v Sulzbach-Rosenbergu.


 • Plzeňský kraj
V Městském kulturním a informačním středisku Holýšov vystavuje Wolfgang Kellner z partnerského města Kümmersbruck umělecké artefakty z různých materiálů pod názvem Objevování a odkrývání skrytého.  

Běh pro děti od předškolního věku po kategorii 55+ je v plánu na V. ročníku Běhu 17. listopadu v pátek 17. 11. od 8:00 do 16:00 hod. v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.

 
 • Dolní Bavorsko
Uvolněné zvuky kytary pro duši plnou stresu lze slyšet u CHILL-OUT SUNDAY v neděli 19. 11. v 20:00 hod. v ZECHE 14 v Pasově.  

Tři němečtí umělci vystavují nyní svádíla z Mezinárodního uměleckého symposia pod heslem Servus Prachatice v Galerie Eva Priller v Pasově.

   
 • Jihočeský kraj
oVoce & Lola – Dopiju a jdu… na tour 2017, to je poslední turné před novou deskou kapely oVoce. Lola a další lokální kapely podpoří tuto skupinu. V pátek 17. 11. v 19:30 hod. zahrají v klubu Uhelna v Písku i jednu novinku.  

Největší Mraveniště se nachází v největší dětské galerii Sladovna Písek. Oblíbená interaktivní výstava je v své třetí verze z dřeva místo kartonu. Proto nynější výstava může dlouho pokračovat.

Fotogalerie • Fotogalerie

12.05.-31.12. | Ameisenhaufen | Mraveniště
03.11.17-28.01.18 | Sára Saudková - Joy
15.10.17-25.02.18 | Art Ceramics CZ 2017
21.10.-24.11. | Verborgenes entdecken und freilegen | Objevování a odkrývání skrytého
06.-30.11. | Servus Prachatitz - Dieter Drexl, Eva Priller, Georg Thuringer | Servus Prachatice - Dieter Drexl, Eva Priller, Georg Thuringer
17.11. | 1516
17.11. | Herbst-Kultour 2017: Jörg Hegemann Boogie Trio
17.11. | oVoce & Lola - Ich trinke zu Ende und gehe... auf Tour 2017 | oVoce & Lola - Dopiju a jdu... na tour 2017
17.11. | V. Lauf des 17. November | V. ročník Běhu 17. listopadu
18.11. | Kammerkonzert zum Saisonabschluss auf der Burg Seeberg | Komorní koncert k ukončení hradní sezóny
19.11. | CHILL-OUT SUNDAY
19.11. | Modellbahnaustellung und Fahrtage im Stellwerk 5 | Výstava modelových drah a jízdní dny v stavědle 5
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 1,81 MB / 1,96 MB