Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

15. November 2017

Tschechische Schulen und Kindergärten suchen Projektpartner

Ich habe mit Interesse beobachtet, wie einzelne Kinder bei Kennenlernspielen miteinander umgehen. Manche Erwachsene, die Fremdsprachen lernen, können sie um ihre Zwanglosigkeit, mit der sie miteinander sprechen, beneiden. Sie können „es“ nicht sagen, aber sie können „es“ kommunizieren. Sie unterhalten sich, sie lachen, sie spielen. Arme, Beine, Augen…
So sprechen Vertreter der Grundschule Koloveč und der Montessori-Schule Schönthal über gemeinsame Begegnungen von deutschen und tschechischen Kindern. Diese zwei Grundschulen sind im Jahr 2017 dank des Projektes Nachbarwelten-Sousední světy. Deutsch-tschechische Sprach-und Medienprojekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren miteinander in Kontakt getreten. Dieses Projekt wird vom Koordinierungszentrum Deutsch-tschechischer Jugendaustausch Tandem in den Jahren 2016-2019 realisiert. Die beiden Schulen haben sich bisher einmal getroffen, weitere Aktivitäten mit den Kindern sind geplant.

Haben sie daran auch Interesse? Wollen Sie, dass Ihre Kinder das Land Tschechien mit seinen Traditionen, seiner Kultur und Sprache kennenlernen, durch gemeinsame Treffen größere Toleranz, Rücksichtnahme und Selbstsicherheit  lernen und sich eine fremde Sprache aneignen? Dann finden sie einen Projektpartner! Momentan suchen wir Partnereinrichtungen für diese Kindergärten (MŠ) und Grundschulen (ZŠ): MŠ Merklín, MŠ Benjaminek Draženov, MŠ und ZŠ Polevsko, MŠ und ZŠ Stráž pod Ralskem, ZŠ Řenče, ZŠ Klatovy, MŠ und ZŠ Vejprnice. Mehr Informationen nicht nur über diese Kindergärten und Grundschulen finden Sie in der Kontaktdatenbank von Tandem. Hier können Sie die Einrichtungen nachschlagen, sie direkt ansprechen oder sich selbst registrieren.

Bei Interesse oder Fragen können Sie sich gerne an mich wenden und wir helfen Ihnen bei der Kontaktaufnahme nicht nur mit den oben erwähnten Einrichtungen. Wir unterstützen Sie bei Bedarf auch bei weiterer Kommunikation oder begleiten Sie auf dem (ersten) Treffen.

Außerdem bietet Tandem finanzielle Unterstützung für gemeinsame Begegnungen von Kindern bis 6 Jahren aus Tschechien und Deutschland an. Mit dem Förderprogramm Von klein auf können Sie Geld für Ihre Zusammenarbeit generieren.

Falls Sie zweifeln, ob die deutsch-tschechische Zusammenarbeit für Sie das Richtige ist,  probieren Sie es mit dem Projekt Nachbarwelten-Sousední světy. Deutsch-tschechische Sprach-und Medienprojekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren aus.

Mehr Informationen über alle angebotenen Projekte finden Sie auf der Webseite www.nachbarwelten.info.

Kontakt: Jana Nová E-Mail: nova@tandem-org.cz
Telefon: +420 377 63 1490

15. listopad 2017

České školy a školky hledají projektového partnera

Se zájmem jsem sledoval, jak si jednotlivé děti vedou při seznamovacích hrách. Řada dospělých, kteří se učí cizí jazyky, by jim mohla závidět tu bezprostřednost, se kterou děti komunikují. Oni "to" neumí říct, ale oni "to" komunikují. Baví se, smějí se, hrají si. Ruce, nohy, oči…
Takto o společném setkání českých a německých dětí hovoří zástupci ZŠ Koloveč a Montessori-Schule Schönthal. Tyto dvě školy spolu navázaly kontakt v roce 2017 díky projektu Sousední světy – Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let, který realizují Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v letech 2016-2019. Zatím proběhlo seznamovací setkání s dětmi a další aktivity se plánují.

Máte také o něco podobného zájem? Chcete, aby děti poznávaly Českou republiku, její zvyky, kulturu a řeč a naučily se díky společnému setkávání větší toleranci, otevřenosti i sebejistotě a osvojily si cizí jazyk? Najděte si partnerské zařízení. Momentálně hledáme partnerské zařízení pro tyto základní a mateřské školy: MŠ Merklín, MŠ Benjaminek Draženov, MŠ a ZŠ Polevsko, MŠ a ZŠ Stráž pod Ralskem, ZŠ Řenče, ZŠ Klatovy, MŠ a ZŠ Vejprnice. Více informací nejenom o těchto zařízení naleznete v kontaktní databázi Tandemu. Zde si můžete zařízení vyhledat a přímo oslovit či se také zaregistrovat.

V případě zájmu či dotazů se na nás obraťte, pomůžeme Vám s kontaktováním zařízení, s tlumočením, překlady i s doprovodem při (prvním) setkání.

Mimoto nabízí Tandem také finanční podporu na setkávání dětí do 6 let z programu Odmalička a Von klein auf. Pokud stále váháte, zda zrovna česko-německá spolupráce je pro vás to pravé, vyzkoušejte si to díky projektu Sousední světy – Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.

Více informací o všech nabízených projektech naleznete na webových stránkách www.sousednisvety.info
Kontakt: Jana Nová e-mail: nova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 63 1490
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB