Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

20. November 2017

Wettbewerbs-Ausschreibung "Junge Kunst – 2018" - Niederbayern - Südböhmen - Oberösterreich

Die Sparkasse Passau schreibt für das Jahr 2018 erneut den Wettbewerb Junge Kunst aus.
Ziel des Kunstprojektes der Sparkasse Passau ist es, auf die junge Kunstszene der drei aneinander grenzenden Länder durch Ausstellung und Dokumentation aufmerksam zu machen und den Künstlerinnen und Künstlern damit den Einstieg in das Kunstgeschehen zu ermöglichen.

Es werden in erster Linie jene Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die im renommierten Kunstbetrieb noch kaum Fuß gefasst haben. 

Bewerbungsschluss ist am 10.02.2018.

Im Downloadbereich finden Sie die Teilnahmebedingungen.

20. listopad 2017

Konkurz na výstavní projekt "Mladé umění – 2018" - Dolní Bavorsko - Jižní Čechy - Horní Rakousko

Spořitelna Sparkasse Passau vypsala opět na rok 2018 výstavní projekt Mladé umění.
Cílem uměleckého projektu Sparkasse Passau je upozornit na mladou uměleckou scénu tří příhraničních zemí pomocí výstav a dokumentací, a umožnit tak umělcům vstup do uměleckého dění.

V první řadě budou zváni umělci, kteří se doposud v renomovaném umění nepohybovali. 

Přihlášky lze zasílat do 10. 2. 2018.

Podmínky účasti naleznete v přiloženém dokumentu ke stažen (v NJ).
Rendert Time: 0,041 Sek. | Speicherverbrauch: 1,78 MB / 1,90 MB