Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

25. Oktober 2017

KulturTour nach Pilsen zu zwei Festivals

Das Centrum Bavaria Bohemia veranstaltete am 21. Oktober 2017 eine KulturTour zu gleich zwei Festivals in Pilsen: Festival „Treffpunkt“ am Nachmittag, abends Galakonzert von „Jazz ohne Grenzen“ zum 100. Geburtstag von Ella Fitzgerald.
Als sich das Publikum am Ende des Galakonzerts „Tribute to Ella Fitzgerald & more“ im J.K.Tyl Theater zu Standing Ovations erhob, der ganze Saal vom Parkett bis zu den Rängen zu den Zugaben mit swingte, neigte sich ein Kulturtourenglanzpunkt dieses Jahres dem Ende zu.  

Die Pilsner Festivalorganisation von Jazz bez hranic (Jazz ohne Grenzen) hatte hochkarätige Interpreten der internationalen Jazz-Szene anlässlich des 100. Geburtstages der Jazzlegende Ella Fitzgerald eingeladen. Deborah J. Carter aus den USA gehört zur Crème de la Crème der internationalen Jazz-Szene und überzeugte von Beginn an mit ihrer voluminösen Stimme. Kontrast zu ihr der deutsche Norbert Gottschalk, der als einer der bedeutendsten Jazz-Sänger Europas gilt. Die dritte Stimme des Abends gehörte der balinesischen Sängerin Dian Pratiwi, der es von Anfang an gelang, das Publikum mitzureißen. Als Überraschung trat die erst 17-jährige deutsche Nachwuchssängerin Lina Knörr auf, die trotz ihres jugendlichen Alters mit ihrer sehr reifen Jazz-Stimme beeindruckte. Die Solostimmen hatten mit dem  East-West-European Jazz Orchester unter der Leitung des deutschen Dirigenten Uwe Plath und seinem russischen Kollegen Andrej Machnev ein höchst professionelles Orchester als treibende Kraft.  

Die CeBB-Reisegruppe begann die Tour am Nachmittag im DEPO2015. Das ehemalige Busdepot ist seit dem Kulturhauptstadtjahr im Jahr 2015 das Zentrum für Kultur und Kreativität in der Stadt Pilsen. Das Reiseleiterteam Susanne Setzer und David Vereš hatte mit dem Besuch des Böhmisch-Bayerischen Festivals TREFFPUNKT eine gute Wahl getroffen. In der großen Halle zog die Big Band Convention Ostbayern mit ihrem mitreißenden Swing schon am Nachmittags die Gäste auf die Tanzfläche. Dazu machte der Duft von bayerischen und böhmischen Schmankerln Lust auf eine kulinarische Stärkung. Neben Musik und Kunstausstellung boten im Freigelände zwei Brüder aus dem französischen Cirque Nouveau eine amüsante Vorstellung mit Trickski, die das Publikum restlos begeisterte.  

Vor dem Galakonzert hatte das CeBB eine der seltenen Führungen durch das 1902 eröffnete glanzvolle J.K. Tyl Theater organisiert. Die Teilnehmer erfuhren interessante Details zum Theaterleben, konnten hinter die Bühne schauen und in den Kellerräumen eingelagerte Requisiten und Bühneneinrichtung bestaunen.  

25. říjen 2017

Cesta za kulturou do Plzně na dva festivaly

Centrum Bavaria Bohemia uspořádalo 21. října 2017 Cestu za kulturou na hned dva festivaly v Plzni: Festival „Treffpunkt“ odpoledne, večer pak galakoncert „Jazz bez hranic“ k 100. výročí narození Elly Fitzgerald.
Když publikum na závěr galakoncertu „Tribute to Ella Fitzgerald & more“ v Divadle J. K. Tyla povstalo a tleskalo ve stoje, celý sál od parketu až po balkony swingoval k přídavkům, blížil se ke svému konci zlatý hřeb letošních cest za kulturou.   

Plzeňské občanské sdružení Jazz bez hranic pozvalo u příležitosti 100. výročí narození jazzové legendy Elly Fitzgerald vynikající interprety mezinárodní jazzové scény.  Deborah J. Carter z USA patří mezi nejlepší z nejlepších na mezinárodní jazzové scéně a přesvědčila o tom od samého počátku svým zvučným hlasem. Velký kontrast k ní představoval Norbert Gottschalk z Německa, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských jazzových zpěváků. Třetí hlas tohoto večera patřil zpěvačce Dian Pratiwi z Bali, které se podařilo strhnout publikum hned od úplného začátku. Jako překvapení vystoupila teprve 17-letá německá zpěvačka Lina Knörr, která publikum i přes svůj nízký věk ohromila svým velice vyzrálým jazzovým hlasem. Sólové hlasy měly díky doprovodu orchestru East-West-European Jazz Orchester pod vedením německého dirigenta Uweho Platha a jeho ruského kolegy Andreje Machneva vysoce profesionální vítr do plachet.   

Skupina účastníků z CeBB zahájila svou cestu za kulturou odpoledne v DEPO2015. Bývalé autobusové depo je od roku Evropského hlavního města kultury 2015 centrem kultury a kreativity ve městě Plzni. Vedoucí výpravy Susanne Setzer a David Vereš se návštěvou Česko-bavorského festivalu TREFFPUNKT trefili do černého. Ve velké hale nalákal východobavorský orchestr Big Band Convention Ostbayern se svým strhujícím swingem již odpoledne návštěvníky na taneční parket. Vůně českých a bavorských laskomin navíc vábila na kulinářské posilnění. Kromě hudby a umělecké výstavy představili na volném prostranství dva bratři z francouzského Cirque Nouveau zábavné představení s lyžemi, které publikum beze zbytku nadchlo.   

Před galakoncertem CeBB zorganizovalo zřídkakdy pořádanou prohlídku skvostného Divadla J. K. Tyla, otevřeného v roce 1902. Účastníci se dozvěděli zajímavé podrobnosti z divadelního života, mohli se podívat do zákulisí a obdivovat rekvizity a jevištní zařízení uskladněná ve sklepních prostorách.  

Fotogalerie • Fotogalerie

Reisegruppe vor dem J.K.Tyl-Theater | Skupina účastníků před divadlem J. K. Tyla v Plzni
 | Big Band Convention
 | Cirque Nouveau
 | Carter & Pratiwi
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB