Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

16. Februar 2018

Kleiner Grenzverkehr

Der Winter kennt keine Grenzen, vor allem keine Staatsgrenzen.
Zur Zeit des Eisernen Vorhangs noch undenkbar, heute Normalität. Die Öffnung der Grenze zwischen Bayern und Tschechien ist auch für die Langläufer im Bayerischen Wald ein Gewinn.

Viele Strecken des insgesamt 2.000 Kilometer langen Loipennetzes führen auch in den Böhmerwald, den tschechischen Teil des größten Waldgebirges in Mitteleuropa. Grenzkontrollen sind dabei eher die Ausnahme.

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die Čerchov-Loipe.

Quelle: obx-News

16. únor 2018

Malý hraniční provoz

Zima nezná hranice, především žádné státní hranice.
V dobách Železné opony nemyslitelné, dnes normalitou. Otevření hranice mezi Českou republikou a Bavorskem je i pro běžkaře v Bavorském lese a na Šumavě výhrou.

Mnohé stopy z celkových 2.000 km dlouhé sítě bedou i na Šumavu, české části největšího lesního pohoří ve střední Evropě. Hraniční kontroly jsou spíše výjimkou. 

Skvělou ukázkou toho je trasa Čerchovského okruhu.

Zdroj: obx-News
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 1,78 MB / 1,90 MB