Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

07. Februar 2018

10. Deutsch-Tschechischer Kultur- und Repräsentationsball in Pilsen

Zum zehnten Mal war das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als Partner der bayerischen Seite dabei und heuer zum siebten Mal mit 400 bayerischen Faschingskrapfen als Gastgeschenk des CeBB für die Ballgäste als süßen Gruß. Heuer und all die Jahre vorher gesponsert von Wild Bustouristik in Nabburg zusammen mit Brunner Bäcker aus Weiden. 
Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit dem CeBB-Team gegen 23 Uhr – von der Moderatorin Bara Prochazková groß angekündigt, auf alle Ebenen des Saals auszuströmen und auf silbernen Tabletts die Krapfen zu den Gästen zu bringen. Viele Ballbesucher können es kaum erwarten, bis die Krapfen verteilt werden.

Der Ball in den herrlichen Jugendstil-Räumlichkeiten des Bürgerhauses Beseda in Pilsen war auch heuer der Höhepunkt der Pilsner Ballsaison 2018. Unter der Schirmherrschaft von Martin Baxa, stellv. Oberbürgermeister und Abgeordneter des Parlaments, erlebten rund 500 Ballgäste aus Tschechien und Deutschland eine rauschende Ballnacht und tanzten unter dem Motto „Tanz ohne Grenzen“ durch die Nacht.

Mit der Golden Big Band Prague holte die Veranstalterin eine über 20-köpfige Band nach Pilsen, die mit ihrer tollen Musikmischung immer für eine volle Tanzfläche sorgte. Weitere Höhepunkte reihten sich aneinander: Profitänzer mit choreografisch beeindruckenden Showeinlagen, eine Opernsängerin und natürlich die reich bestückte Tombola.

Ein wirklich gelungener Abend, der schon jetzt Vorfreude auf den nächsten Ball 2019 in Pilsen weckt.

07. únor 2018

10. česko-německý kulturní a reprezentační ples v Plzni

Již po desáté se Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zúčastnilo coby bavorský partner a letos po sedmé se 400 bavorskými koblihami jako dar a sladký pozdrav účastníkům plesu. Tak jako v předešlých letech jsou sponzorem firma Wild Busturistik v Naabburgu společně s Pekařstvím Brunner ve Weidenu.
Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V., si po ohlášení moderátorkou Bárou Procházkovou nenechala ujít příležitost osobně společně s týmem CeBB nabídnout hostům koblihy na stříbrných podnosech ve všech prostorách sálu. Mnozí návštěvníci plesu se již nemohli dočkat, až budou koblihy rozdávány.

Ples v nádherných secesních prostorách Měšťanské besedy v Plzni byl i letos vrcholem plzeňské plesové sezóny. Pod záštitou Martina Baxy, místostarosty a poslance parlamentu ČR zažilo kolem 500 účastníků plesu z Česka a Německa rušnou plesovou noc a pod mottem "Tanec bez hranic" se protančili nocí.

Se skupinou Golden Big Band Praha dostali pořadatelé do Plzně více než 20člennou kapelu, která se postarala se svou úžasnou směsí hudby o stále plný taneční parket. Další vrcholy programu se řadily jeden za druhým: profesionální tanečníci s choreograficky působivými vložkami show, operní zpěvačka a samozřejmě i bohatá tombola.

Opravdu vydařený večer, který již teď vyvolává radostné očekávání příštího česko-německého kulturního a reprezentačního plesu v roce 2019. 
Rendert Time: 0,039 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB