Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

05. März 2018

Ota Filip gestorben

Am Freitag, 02.03.2018 verstarb der führende tschechische Exil-Schriftsteller Ota Filip. 
Er war eine herausragende Persönlichkeit, und doch hatte Ota Filip einen Lebenslauf, wie er für Intellektuelle des 20. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa typisch war: Arbeit als Journalist, Eintritt in die kommunistische Partei der Tschechoslowakei, Parteiausschluss wegen aufmüpfiger Ansichten, Hilfsarbeiter, Untergrundschriftstellerei, kurze Rückkehr an die Oberfläche im Prager Frühling - und dann eine Gefängnisstrafe, weil er "systematisch eine der Gesellschafts- und Staatsordung der ČSSR feindliche Tätigkeit entfaltet" habe. 

1974 emigrierte er in die Bundesrepublik Deutschland. Dort konnte er seine schriftstellerische und publizistische Tätigkeit frei entfalten, unter anderem als Autor vieler Beiträge für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In einem der ersten davon gestand Filip, dass er "kein Held" sei, "zu Kompromissen bereit gewesen wäre und auch war" und "nicht die Sehnsucht danach habe, einen Märtyrer zu spielen".

Wie weit diese Kompromisse gingen, darüber gab es eine Kontroverse nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Die Aussöhnung der Menschen in seiner Heimat und seiner Wahlheimat war Filip, am 9. März 1930 in Mährisch-Ostrau geboren, ein Anliegen, dem er besonders in den neunziger Jahren viele Veröffentlichungen widmete. Dass er die Wahlsprache so liebte wie die Muttersprache, zeigt sich in seiner Unterstützung, als die Frankfurter Allgemeine gegen Auswüchse der Rechtschreibreform in Wort und Tat protestierte. 

Am vergangenen Freitag, wenige Tage vor Vollendung seines 88. Lebensjahrs, ist Ota Filip gestorben.

Quelle: Frankfurter Allgemeine (löw.)

05. März 2018

Zemřel Ota Filip

V pátek, 2. 3. 2018 zemřel Ota Filip, jeden z předních českých exilových spisovatelů.
Byl vynikající osobností, a přesto měl Ota Filip život, který byl typický pro intelektuály 20. století ve Střední a Východní Evropě: práce žurnalisty, vstup do Komunistické strany Československa, vyloučení ze strany kvůli buřičským názorům, pomocný dělník, ilegální spisovatelská tvorba, krátký návrat na výsluní v období Pražského jara - a poté věznění, protože "systematicky vyvíjel činnost, nepřátelskou společenskému a státnímu zřízení ČSSR".  

V roce 1974 emigroval do Spolkové republiky Německo. Tam mohl svobodně rozvíjet svou spisovatelskou a publicistickou činnost, mimo jiné jako autor mnoha příspěvků pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. V jednom z těchto prvních příspěvků Filip přiznal, že není "žádným hrdinou", "že by byl býval ochoten ke kompromisům a také byl" a "netoužil po tom, aby hrál mučedníka".  

Jak daleko sahaly tyto kompromisy, o tom existovaly po pádu Železné opony spory. Filip, který se narodil 9. března 1930 v Moravské Ostravě, usiloval o usmíření lidí ve své vlasti a ve vlasti, kterou si zvolil, čemu věnoval zejména v devadesátých letech mnoho publikovaných příspěvků. Skutečnost, že jazyk země, kterou si zvolil, miloval stejně jako svou mateřštinu, se ukazuje v jeho podpoře novinám Fraknkfurter Allgemeine, když tyto slovem i skutkem  protestovaly proti výstřelkům reformy pravopisu.  

Ota Pavel zemřel minulý pátek, jen několik dní před dosažením věku 88 let.  

Zdroj: Frankfurter Allgemeine (löw.)
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB